Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


RPO kieruje zapytanie o opóźnienia w obsadzaniu stanowisk sędziowskich na podstawie opinii KRS. Na skutek zaniechania ministra sprawiedliwości ponad dwieście sędziowskich etatów orzeczniczych pozostaje nieobsadzonych, co prowadzi do przewlekłości postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Since 2015, Poland has been going through a constitutional crisis related to the functioning of the Constitutional Tribunal. The crisis poses a serious threat to the rule of law, democracy and human rights protection.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W Polsce od 2015 r. trwa kryzys konstytucyjny związany z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys ten stwarza poważne zagrożenie dla praworządności, demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw człowieka.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dokument zawiera analizę wielu aspektów, które mogą być uznane za niezgodne z wymogami demokratycznego państwa prawnego. Ponadto w ocenie RPO nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed TK, lecz prowadzą do dalszego paraliżu jego działania, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe


Najnowsze wpisy