Prawo własności


Tzw. komisja Jakiego ma uzyskać nowe uprawnienia, w tym prokuratorskie, nieograniczony dostęp do akt sądowych, rejestrów, baz danych, które będzie mogła przetwarzać bez wiedzy i zgody osób, których te dane dotyczą. Aparatem urzędniczym Komisji stanie się całe Ministerstwo Sprawiedliwości.

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2017

autor/źródło

Sejm RP

W dokumencie RPO kwestionuje rzetelność przesłuchań przed tzw. Komisją Weryfikacyjną. W składanych przez obywateli skargach pojawiają się liczne zastrzeżenia braku bezstronności członków Komisji: w publicznym przesądzaniu o fakcie naruszenia prawa przez uczestników postępowania jeszcze przed jego zakończeniem, przypisywaniu uczestnikom postępowania winy i zamiaru celowego działania na szkodę interesu publicznego i osób prywatnych, publicznym składaniu oświadczeń sugerujących […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2017

autor/źródło

Akty powszechne

RPO zwraca się o przekazanie informacji na temat prac nad nowelizacją procedury administracyjnej, które miałyby zapobiec wydawaniu z rażącym naruszeniem prawa nieważności decyzji administracyjnych związanych m.in. z reprywatyzacją.      

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy