Rada Europejska


Autorzy z zespołu Team Europe: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Ambasador Jan Truszczyński

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

On 21 July 2020, the European Council adopted conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy