arrow search cross

Archiwum Osiatyńskiego to obywatelskie centrum analiz, powołane w celu społecznego monitorowania stanu praworządności, skali nadużyć władzy publicznej oraz stanu przestrzegania wolności i praw obywatelskich w Polsce


Wesprzyj nas

10 
20 
50 
100 
Wpłacaj cyklicznie

Archiwum

Dokumentujemy, jak zmieniają się ustrój oraz gwarancje praw i wolności obywatelskich. Archiwum jest w budowie, będziemy je stopniowo uzupełniaćTemat debaty

Dyskusja na najważniejsze tematy - zapraszamy do komentarzy i polemik


- 04.12.2017

Czy Pani się wstydzi, Pani Premier?

Blisko rok i 9 miesięcy z perspektywy premiera może uchodzić za okres długi i krótki zarazem. Beata Szydło każdego dnia…


Czytaj dalej- 01.12.2017

Komisja Jakiego jeszcze bardziej groźna, czyli co jest w nowelizacji ustawy o Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Komisja Jakiego ma uzyskać nowe uprawnienia, w tym prokuratorskie


Czytaj dalej- 01.12.2017

Sądy powinny być pro-obywatelskie

Sąd powinien być pro-obywatelski i zadbać o komunikację; ale należy też umożliwić, aby zawód sędziego był koroną zawodów prawniczych i…


Czytaj dalej- 30.11.2017

Elegia na śmierć Trybunału Konstytucyjnego

Sprawa polskiego TK nie może stać się sprawą drugorzędną, zepchniętą na drugi plan w ferworze bieżących wydarzeń


Czytaj dalej- 28.11.2017

Chcemy pokazać, w jakim stopniu Polska jest państwem prawa

Wywiad Dominiki Wielowieyskiej o Archiwum Osiatyńskiego w "Gazecie Wyborczej"


Czytaj dalej- 28.11.2017

Bez niespodzianek – nowy projekt ustawy o KRS tak samo niekonstytucyjny

Drobne poprawki jeszcze pogarszają sytuację


Czytaj dalejRaporty

Wypowiedzi ekspertów na tematy bieżące - również w formie wideo


- 01.12.2017

Konstytucja nie służy do żartów [wideo]

O konstytucyjności prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS


Czytaj dalej


- 01.12.2017

Ocena prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS [wideo]

Zwięzła analiza prezydenckich projektów


Czytaj dalej


- 15.11.2017

Adwokatura musi bronić trójpodziału władzy [wideo]

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina o obowiązkach adwokatury


Czytaj dalej


Wokanda

Interweniujemy, składamy skargi, przyłączamy się do postępowań przed sądami polskimi i międzynarodowymi


- 06.12.2017

Miasto dla wybranych? Obchody rocznicy smoleńskiej naruszyły prawa obywatelskie. Archiwum Osiatyńskiego składa skargę do NSA

Obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej stały się zamkniętą imprezą PiS. Regulamin Ministra Kultury stworzył z Krakowskiego Przedmieścia enklawę dla wybranych…


Czytaj dalej


Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa


10 
20 
50 
100 
200