Budżet i fundusze


We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Autorzy analizy podkreślają, że stwierdzenie to odnosi się w zasadzie do wszystkich „kolorów” władz regionalnych, bez względu na to, czy dominującą siłą polityczną są obecne partie opozycyjne, czy też rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do sytuacji obserwowanej przy okazji rozdziału dotacji z ostatnich programów rządowych (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Głos „w sprawie niedopowiedzeń, przekłamań i zwykłych bzdur” ekspertów Team Europe – prof. dr hab. Jana Barcza, prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, prof. dr hab. Artura Nowaka-Far i Ambasadora Jana Truszczyńskiego

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

„My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Od ponad 16 lat obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W ostatnich dniach polski rząd zagroził zawetowaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych (tzw. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej) oraz Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, argumentując to uzależnieniem sposobu przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasady praworządności.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

As experienced practitioners of multiple disciplines operating under the “Team Europe” expert network, we are increasingly concerned about the opinions and decisions over the Polish and Hungarian veto to the EU’s seven-year Financial Framework and Recovery Fund.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy, ale także pozostawi osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Poland reiterates its statement submitted to the General Secretariat of the Council with regard to the written procedure CM 2409/20, which is as follows:   Poland would like to abstain from voting regarding the approval of the contribution on economic/financial and MIP-related aspects of the draft Council Recommendations on the National Reform Programmes 2020 to […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odpowiedzialność instytucji zarządzających i beneficjentów środków finansowych unijnej polityki spójności za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

„Wielce Szanowny Panie Premierze, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie pojawiających się w niektórych wypowiedziach Pana Premiera i członków rządu nierzetelnych informacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania epidemii koronawirusa
i jej skutków. Z niepokojem śledzę te wypowiedzi, bowiem ich motywy nie są dla mnie jasne, a stwierdzenia w nich zawarte często niezgodne z faktami.”

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

„Unia potrzebuje dzisiaj nowych narzędzi, które pozwolą jej skutecznie egzekwować przestrzeganie prawa” – pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w analizie przygotowanej dla Forum Idei Fundacji Batorego. Tekst powstał we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Kod dokumentu: 2018/0136 (COD).

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2018

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

List wydany przez Amnesty International, FIDH, Open Society European Policy Institute oraz Reporterów bez Granic

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy