List Komisji Europejskiej do Marszałków regionów Polski dot. odpowiedzialności beneficjentów środków finansowych unijnej polityki spójności za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciowąLetter-from-EMPL-and-REGIO_LGBT2020_PL.pdf

opublikowany

27/05/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejOdpowiedzialność instytucji zarządzających i beneficjentów środków finansowych unijnej polityki spójności za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową
plik

Letter-from-EMPL-and-REGIO_LGBT2020_PL.pdf

Pobierz

opublikowany

27/05/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200