Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


Polish Judges’ Association „Iustitia” opinion against the draft law amending the law on the Supreme Court and certain other laws (Sejm print no. 2870)

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

1. Konferencja Ambasadorów RP opublikowała niedawno raport –  Polska polityka zagraniczna w ruinie. Okres rządów  PiS (2015-2023)[1], w którym podkreślono, że następstwem działań PiS, nakierowanych na przekształcenie Polski w nacjonalistyczno-klerykalne państwo autorytarne, jest m.in. „znaczne ograniczenie wpływu Polski na przebieg i wyniki procesów decyzyjnych w UE, marginalizacja siły koalicyjnej kraju wewnątrz Unii oraz znikoma przydatność […]

opublikowany

2023

Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

Archiwum Osiatyńskiego przedstawia raport o innowacyjnych rozwiązaniach w prawie Unii Europejskiej dotyczących praworządności i obszarach wymagających poprawy. Głos w dyskusji zabierają: Barbara Grabowska-Moroz | Daniel Hegedüs | Maciej Krogel | John Morijn | Patryk Wachowiec | Edit Zgut-Przybylska.

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Ocena zgodności ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej (w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna Handlowa

typ dokumentu

Inne, Opinia, i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Projekt zmian zmniejszający wymagany skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2023

autor/źródło

Sejm RP

tagi

Opinia prawna dotycząca ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 w zakresie zgodności z Konstytucją i przepisami obowiązującego prawa (druk senacki nr 955); dr hab. Teresa Gardocka, profesor Uniwersytetu SWPS Instytut Prawa

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Inne i Organizacje pozarządowe

Organizacja Liberties opublikowała dzisiaj Raport wolności mediów 2023. Jak z niego wynika, odnotowane w zeszłym roku zjawiska, takie jak coraz częstsze napaści, także ze strony policji, procesy sądowe przeciwko dziennikarzom czy wykorzystywanie bezpieczeństwa narodowego do uchwalania przepisów ograniczających wolność słowa w większości krajów UE pozostają obecne, a w niektórych przypadkach z uległy pogłębieniu. Pełna treść […]

opublikowany

2023

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2023 roku Uchwała programowa nr 1/2023 z dnia 23 kwietnia 2023 roku Stowarzyszenie Sędziów Themis uznając, że praworządność jest koniecznym warunkiem funkcjonowania państwa prawa stwierdza, że w dalszym ciągu łamane są konstytucyjne prawa obywateli, a tylko przywrócenie zasad zapisywanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchroni nas od powstania państwa autorytarnego, do czego […]

typ dokumentu

Stowarzyszenie Sędziów "Themis" i Uchwały

opublikowany

2023

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2023

autor/źródło

Prezydent RP

2023 Rule of Law Report – targeted stakeholder consultation Report presents the key developments in the area of justice system, anti-corruption framework, media freedom and civil society space in Poland in 2022         Submitted by:   Citizens Network Watchdog Poland   Civil Development Forum (FOR)   Free Courts Foundation   Institute of […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

Zamówiona przez rząd ekspertyza:   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr. hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat dopuszczalności powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Zamówiona przez rząd ekspertyza   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej


Najnowsze wpisy