Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


Publikujemy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w sprawie coraz częstszych zmian składów orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, dokonywanych bezpośrednio przed wyznaczonym terminem rozpraw.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko, w którym protestuje przeciwko formułowaniu zarzutu przez Mariusza Muszyńskiego o sprzeniewierzeniu się przez dr. A. Bodnara ślubowaniu i uchylaniu się od wykonywania obowiązków.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Na podstawie jednozdaniowej decyzji z datą wsteczną, przesłaną faksem i bez kompleksowej oceny sytuacji panującej w sądzie – tak Minister Sprawiedliwości odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. – wynika z opublikowanego dziś raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Resort Ziobry ujawnił listy sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS. Ale… wymazał z nich wszystkie nazwiska.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Najnowszy raport HFPC „Pracuje tak, jak powinien”? kompleksowo opisuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Niniejsza odpowiedź na Białą Księgę, przedstawiona przez Rząd RP Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz zespół ekspertów w celu ukazania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Opinia prokuratora generalnego co do konieczności kompleksowego uregulowania ochrony dobrego imienia Polski nie uległa zmianie – oświadczyła Prokuratura Krajowa, odnosząc się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

typ dokumentu

Decyzje administracyjne

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy administracji publicznej

Jeden z przepisów noweli ustawy o IPN, odnoszący się do czynów popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu ich popełnienia, należy uznać za niekonstytucyjny – wskazano w stanowisku Prokuratora Generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego.

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy administracji publicznej

Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie przedstawionej 8 marca 2017 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli tzw. Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego przedstawia analizę działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017.
Analiza jest częścią raportu nt.funkcjonowania Trybunału po wejściu w życie ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r.,
22 lipca 2016 r. oraz 30 listopada 2016 r.,
przygotowywanego przez Zespół we współpracy z eksperami zewnętrznymi.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Publikujemy stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie przedstawionej 8 marca 2017 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli tzw. Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości.

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2018

autor/źródło

Sąd Najwyższy

X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Obywatelskie Forum Legislacji

Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego Mirosława Topyłę od zarzutu kradzieży 50 zł. Tym samym SN zmienił wyrok sądu dyscyplinarnego I instancji, który usunął Topyłę ze stanu sędziowskiego w związku z tym zarzutem.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

Uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, wydanego w wyniku rozpoznania zażaleń na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie PO I Ds. 209.2016 (dot. głosowania przez Sejm ustaw w dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej), w którym Sąd ten postanowił uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę Prokuraturze celem jej dalszego prowadzenia.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Sądownictwo powszechne


Najnowsze wpisy