arrow search cross


Kalendarium oporu społeczeństwa obywatelskiego

Rafał Zakrzewski dokumentuje działania społeczeństwa obywatelskiego.

Wybory parlamentarne 25 października 2015 r., rząd zaprzysiężony 16 listopada 2015 r. I ruszyło…  19-11-2015

 • Pierwsza ustawa „naprawcza” w sprawie TK.

  Na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Cały proces legislacyjny trwał tydzień. Ustawa przewidywała powtórny wybór 5 sędziów na stanowiska obsadzone przez poprzedni Sejm oraz wygaśnięcie kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego i wiceprezesa Stanisława Biernata. PO i RPO zaskarżyły ustawę do TK

 • Powstał Komitet Obrony Demokracji.

  21 listopada, w sobotę grupa na Facebooku liczyła 3,5 tys. osób. W niedzielę wieczorem było ich ponad 25 tys. Symbolem grupy jest opornik –w stanie wojennym noszony jako znak oporu wobec władz PRL. KOD założył 47-letni informatyk Mateusz Kijowski, dotąd niezaangażowany politycznie. Zainspirował go tekst „Trzeba założyć KOD” Krzysztofa Łozińskiego, byłego współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Na portalu Studio Opinii Łoziński wezwał do powołania komitetu na wzór KOR.

 • W proteście przeciw działaniom PiS pod Sejmem zebrało się po południu ok. stu osób.

  Trzymały kartki z hasłami, np.: „Demokracja”, „Jawność”, „Debata”, „Informacja publiczna”, „Ręce precz od Trybunału!” Sejm unieważnił uchwały z poprzedniej kadencji o wyborze pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 • Akcja „Czytanie Konstytucji” w całej Polsce. (zainicjowana przez „Gazetę Wyborczą”).

  Tego samego dnia w Warszawie  „Czytanie Konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim”  organizują: Polska Fundacja im.Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Inicjatywa Razem’89/ Projekt Polska, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Redakcja kwartalnika „Więź,” Wszechnica.org.pl

 • Grudzień

 • Powstała Koalicja na rzecz Związków.

  Powstała Koalicja na rzecz Związków i rozpoczyna obliczony na pięć lat projekt tzw. litygacji strategicznej, czyli wymuszenia zmian w prawie lub w jego stosowaniu za pomocą przeprowadzenia precedensowych spraw przed sądami. Pięć par chce przed Trybunałem w Strasburgu wywalczyć prawo do legalizacji związków jednopłciowych w Polsce.

 • Prezydent Duda w nocy przyjął ślubowanie czterech sędziów TK.

  W nocy z 2 na 3 grudnia Prezydent Duda w nocy przyjął ślubowanie czterech sędziów TK, przepchniętych” w Sejmie przez PiS.  Od tej pory mamy więc sędziów i sędziów dublerów. Do 13 grudnia 2016 r. sędziowie-dublerzy nie są dopuszczani do orzekania przez prezesa Rzeplińskiego.

 • Manifestacja KOD „Obywatele dla demokracji”.

  Kilkudziesięciu tysiącom ludzi w Warszawie (ok.50 tys) i innych miastach w Polsce chciało się wyjść na wiatr, zimno i deszcz, żeby upomnieć się o konstytucję i o Trybunał Konstytucyjny.

  Mateusz Kijowski wraz z liderami PO, PSL, Nowoczesnej i lewicy wezwał rządzących do przestrzegania prawa i zasad demokracji. Wznoszono hasła : Stop psucia demokracji”, Niezawisłość Trybunału”, Wolny sędzia, wolna Polska, wolność, równość, demokracja”.

 • Koalicja na rzecz Otwartego Rządu w sprawie konsultacji rządowych projektów ustaw.

  Osiem organizacji pozarządowych:  Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Frank Bold, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Klon/Jawor wystosowało stanowisko w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. To odpowiedź na tryb procedowania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, (popularnie o „zniesieniu obowiązku szkolnego dla 6-latków”). „Stoimy na stanowisku, że prace nad projektami o szerokim oddziaływaniu, a także projektami budzącymi silne emocje w społeczeństwie (takie jak ww. projekt ustawy), powinny być poddawane rzetelnym i powszechnym konsultacjom publicznym. projekty przygotowywane przez ministerstwa winny być konsekwentnie procedowane w ramach rządowej ścieżki legislacyjnej, której konsultacje publiczne są obowiązkowym elementem.”

 • Koalicja na rzecz Otwartego Rządu w sprawie konsultacji rządowych projektów ustaw.

  Osiem organizacji pozarządowych:  Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Frank Bold, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Klon/Jawor wystosowało stanowisko w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. To odpowiedź na tryb procedowania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, (popularnie o „zniesieniu obowiązku szkolnego dla 6-latków”).

 • Wielotysięczne demonstracje KOD w proteście przeciw bezprawiu, łamaniu konstytucji, w trosce o demokrację. 

  Odbyły się w 23 miastach (m.in. w Warszawie przed Sejmem, w Krakowie,Tarnowie , Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Częstochowie) oraz pod polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą.

 • Nie będzie wysłuchania publicznego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

  Organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi zaapelowały o to do marszałka Sejmu i posłów.

  Pismo skierowało siedem tzw. organizacji strażniczych: Amnesty International Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, INPRIS, Fundacja Panoptykon i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 • Sejm przyjął ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

  Zostaje zaskarżona do TK, który 9 marca uzna ją za niekonstytucyjną. Wyrok nie zostanie opublikowany (do tej pory).

 • PiS poszerza możliwości inwigilacji w sieci . Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o policji, tzw ustawy „inwigilacyjnej”.

  Do tej pory w ramach „billingowania”, czyli bez zgody sądu, można było pozyskiwać tylko dane gromadzone przez teleoperatorów w ramach ustawy Prawo telekomunikacyjne. PiS dorzuca też dane o abonentach gromadzone na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. A więc przez operatorów internetu.

 • Rok 2016

 • Posłowie komisji sprawiedliwości odrzucili budżet rzecznika praw obywatelskich na 2016 r.

  – Powołuje pan sobie zastępcę do spraw gender i Sejm ma za to zapłacić? – pytał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. A sejmowa komisja sprawiedliwości głosami PiS rekomendowała obcięcie planowanego budżetu RPO o 7 mln złotych. Od tego momentu budżet RPO będzie co roku zmniejszany.

 • Rząd PiS zamiast pełnomocnika ds. równości powołał pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

  Został nim Wojciech Kaczmarczyk. – To nie jest osoba znana w środowisku organizacji i osób zajmujących się tematyką równościową – mówi Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego należącego do Koalicji Równych Szans zrzeszającej ponad sześćdziesiąt organizacji na rzecz równego traktowania.

 • PiS przejmuje media publiczne.

  Zrobił to nagle, za pomocą specustawy zmieniającej zasady obsadzania stanowisk, i wyjmując owo obsadzanie spod jakiejkolwiek społecznej kontroli. Zapowiedział też weryfikację wszystkich pracowników po przekształceniu mediów publicznych w narodowe”. Przegłosowaną 31 grudnia nowelizację już 7 stycznia podpisał prezydent, w tym samym dniu została opublikowana, a 8 stycznia minister skarbu powołał nowe władze telewizji i radia publicznego. Prezesem zarządu Telewizji Polskiej został jeden z najbardziej znanych polityków rządzącej partii, Jacek Kurski.

 • Manifestacje KOD pod hasłem „Wolne Media”.

  Uczestnicy – w 20 miastach Polski oraz w Pradze, Londynie i Sztokholmie – protestowali przeciwko zmianom dokonanym w ustawie o radiofonii i telewizji, a w konsekwencji tego w zarządach TVP i PR .

 • Sejm głosami PiS przyjął ustawę „inwigilacyjną”.

  Ustawa otwiera możliwość niekontrolowanego pobierania danych internetowych przez policję i służby. Projekt fundamentalnie skrytykowali wszyscy, którzy go opiniowali: Biuro Legislacyjne, RPO, inspektor ochrony danych osobowych, prokurator generalny, Krajowa Rada Sądownictwa, samorządy adwokacki i radcowski, fundacje Helsińska i Panoptykon. A także Biuro Analiz Sejmowych, które uznało projekt za sprzeczny z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Rada ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji negatywnie zaopiniowała projekt i postulowała wprowadzenie w nim konkretnych zmian. Żadna nie została uwzględniona.

 • W ponad 40 miastach w Polsce i za granicą manifestacje KOD-u „W obronie Twojej wolności” przed głosowaniem pisowskiej ustawy „inwigilacyjnej” w Senacie.

  30 stycznia Senat uchwalił ustawę inwigilacyjną bez poprawek. RPO Adam Bodnar ogłosi 18 lutego, że wnosi do Trybunału Konstytucyjnego skargę na ustawę inwigilacyjną.

 • Luty

 • Czystki w mediach publicznych.

  Towarzystwo Dziennikarskie opublikowało oświadczanie w sprawie czystki i pierwszą listę zwalnianych dziennikarzy publicznego radia i telewizji. Na liście znalazło się 60 osób. Na koniec kwietnia liczy ona 141 nazwisk, z redakcji ogólnopolskich i regionalnych.

 • W obronie Wałęsy.

  Wielka demonstracja KOD w Warszawie (80 – 100 tys) pod hasłem: My Naród. Jednym z głównych tematów manifestacji była obrona dobrego imienia Lecha Wałęsy po opublikowaniu przez IPN – bez uprzedniej weryfikacji –  zawartości teczek z domu gen. Kiszczaka.

 • Marzec

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – zmiany w ustawie o TK niekonstytucyjne.

  Wyrok nie zostaje opublikowany.

 • Partia Razem. Protest z rzutnikiem

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. naprawcza ustawa PiS o Trybunale jest niekonstytucyjna. Premier Szydło zapowiedziała, że nie wydrukuje orzeczenia w dzienniku ustaw, do czego zobowiązuje ją prawo. Wieczorem pod Kancelarią Premiera zgromadziły się aktywistki i aktywiści z Partii Razem, by domagać się publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Swoje żądanie zilustrowali wyświetleniem z rzutnika fragmentu orzeczenia TK na fasadzie Kancelarii Premiera. Założyli też miasteczko namiotowe, które stało kilka dni, każdego wieczora wyświetlali orzeczenie. Wytrwać pomagali im warszawiacy: przynosili śpiwory, ciepłe koce (w nocy w namiotach czuwało od 20 do 30 działaczy). Kierowcy pozdrawiali ich klaksonami.

 • Opinia Komisji Weneckiej.

  Komisja Wenecka przyjmuje (po swojej misji w Polsce z lutego) krytyczną opinię w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

 • Marsz „W obronie ładu konstytucyjnego”.

  Beata! Drukuj ten wyrok! W obronie TK przeszło przez Warszawę według Ratusza 50 tys. osób, a według policji 15. 

 • KOD uruchomił przed kancelarią premiera w Al. Ujazdowskich licznik.

  Pokazuje, jak długo rząd nie publikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 • Bezprawiu możemy się sprzeciwić prawem.

  W serwisie Wyborcza.pl publikujemy wzór doniesienia o przestępstwie niedopełnienia obowiązków” – pisze Ewa Siedlecka w „Gazecie Wyborczej”. Kilka osób skierowało już do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez premiera poprzez nieopublikowanie wyroku TK. Do 8 kwietnia wpłynęło ponad tysiąc zawiadomień od obywateli o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez premier Szydło.

 • Powstał projekt całkowitego zakazu aborcji.

  Projekt został przygotowany przez stowarzyszenie Ordo Iuris – prawniczy think tank PiS-u i ruchu pro-life . Fundacja Pro-Prawo do życia zawiadomiła marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Celem jest zebranie co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem ustawy.

 • Kwiecień

 • Drugi raz w ostatnim czasie – ktoś zaatakował warszawską siedzibą Kampanii przeciw Homofobii.

  Poprzednio napastnicy usiłowali wedrzeć się do środka i pobić działaczy. Teraz wybili szyby. Od lutego dwa razy zaatakowano biuro Lambdy Warszawa. Na drzwiach wypisano „White power” i „zakaz pedałowania”. Działacze LGBT i innych organizacji równościowych, prawnoczłowieczych, pomagających uchodźcom, a także walczących z mową nienawiści, dostają e-maile i SMS-y z pogróżkami. 28 kwietnia 2016 r. Trzeci w tym roku atak na warszawską siedzibę Kampanii przeciw Homofobii.

 • RPO zaskarżył ustawę o prokuraturze.

  Nowe prawo o prokuraturze narusza prawa człowieka przez to, że polityk, minister sprawiedliwości-prokurator generalny, może ręcznie sterować śledztwami.

 • Delegacja Komisji Weneckiej.

  Komisja Wenecka wysyła delegację, która ma zająć się sprawą ustawy inwigilacyjnej.

 • Maj

 • KOD składa projekt ustawy o TK.

  KOD złożył w Sejmie projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym pod którym podpisało się ponad sto tysięcy obywateli.

 • RPO organizuje publiczne konsultacje dotyczące ustawy antyterrorystycznej.

  RPO organizuje publiczne konsultacje dotyczące ustawy antyterrorystycznej na wieść o tym, że rząd pracuje nad projektem ustawy antyterrorystycznej, w trybie wykluczającym otwartą debatę. Biorą w niej udział kluczowe dla tej tematyki organizacje pozarządowe. Zebrane w publicznej debacie wnioski zostaną zaprezentowane w czerwcu na wysłuchaniu publicznym, a RPO zwróci się z apelem do prezydenta o niepodpisywanie ustawy.

 • Marsz „Jesteśmy i będziemy w Europie”.

  Spod Kancelarii Premiera na Plac Piłsudskiego w Warszawie. KOD manifestował wraz z PO, PSL, Nowoczesną i ugrupowaniami pozaparlamentarnymi,. Przed marszem pod patronatem KOD powstała koalicja Wolność Równość Demokracja. Według policji tylko na Placu Piłsudskiego w szczytowym momencie było ok. 45 tys osób, zaś według przedstawicieli miasta cały marsz zgromadził 240 tys osób.

 • Rząd przyjął projekt ustawy antyterrorystycznej.

  Pomimo, że Rada ds. Cyfryzacji oceniła, że stwarza ona poważne zagrożenie dla rządów prawa i obniży standard ochrony praw człowieka w Polsce. ABW będzie mogło inwigilować cudzoziemców bez zgody sądu, także poza granicami Polski; będzie prawo do blokowania stron internetowych podejrzanych o treści terrorystyczne. Sąd będzie wyrażał na to zgodę po zablokowaniu strony i nie ma terminu na tę decyzję, więc w praktyce strona może być zablokowana miesiącami. Ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca.

 • Krytykują ustawę antyterrorystyczną.

  Fundacja Panoptykon przekazała marszałkowi Sejmu apel 40 organizacji społecznych i ponad 8 tys. obywateli, którzy podpisali petycję uznającą ustawę za zagrożenie dla praw człowieka. Negatywnie zaopiniowali ustawę m.in Rada ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, rzecznik praw obywatelskich, fundacja Panoptykon i Centrum Cyfrowe Polska.

 • Członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Batorego przesłali marszałkom Sejmu i Senatu stanowisko w sprawie kryzysu konstytucyjnego.

  Brak publikacji wyroku Trybunału jest złamaniem konstytucji. Stosowanie się sędziów i organów administracji do postanowień konstytucji nie może być uznane za działanie bezprawne – napisali.

 • Pierwsza edycja Tygodnia Konstytucyjnego.

  28 maja-4 czerwca 2016 r. W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im prof. Zbigniewa Hołdy, wzięło udział 215 szkół i 270 prawników. Wedle szacunków Stowarzyszenia w lekcjach w ramach Tygodnia uczestniczyło 12 800 uczniów.

 • Czerwiec

 • Manifestacje KOD w 27. rocznicę wyborów parlamentarnych 1989 r. w wielu miastach. 

  W Warszawie manifestacja wg Ratusza zgromadziła 50 tys uczestników, a wg policji 10 tys.

 • Odbyło się wysłuchanie obywatelskie nad ustawą antyterrorystyczną.

  Forsowane przepisy antyterrorystyczne zagrażają prawom obywatelskim, podsycają ksenofobię i dają służbom specjalnym niekontrolowaną władzę. PiS nie zgodził się na wysłuchanie publiczne nad ustawą krytykowaną za głęboką i nieuzasadnioną ingerencję w wolności i prawa człowieka. Sejm kończy nad nią prace.

 • Sejm przyjął ustawę antyterrorystyczną.

  Na definicji „zdarzenia o charakterze terrorystycznym” oparto zastosowanie: *blokowania stron internetowych; *zakazywania i rozwiązywania zgromadzeń publicznych i imprez masowych; *inwigilowania bez zgody sądu cudzoziemców, a więc także Polaków, którzy się z nimi kontaktują; *pobierania i przechowywania danych biometrycznych od każdego cudzoziemca przekraczającego naszą granicę; *możliwość aresztowania cudzoziemca na 14 dni na podstawie oświadczenia służb specjalnych. PiS w błyskawicznym tempie bez poprawek przyjął ustawę w Senacie, a prezydent podpisał.

 • Komisarz praw człowieka Rady Europy Nils Muižnieks ogłosił swój raport w Warszawie.

  Liczy 73 strony. Wprowadzane w Polsce zmiany prawne i instytucjonalne zagrażają prawom człowieka i osłabiają praworządność – ocenił komisarz. Rząd przygotował 65-stronicową odpowiedź, w której wywodzi, że raport jest stronniczy i nierzetelny.

 • Czystki dziennikarzy cd.

  Na prowadzonej przez Towarzystwo Dziennikarskie „liście dobrej zmiany”, znalazło się 179 osób – dziennikarzy zwolnionych, zdegradowanych i tych którzy odeszli z pracy. Wymieniono wszystkich szefów rozgłośni regionalnych anten publicznych – radia i telewizji. Zwolniono dotychczasowych szefów Polskiej Agencji Prasowej. Pracę stracili przede wszystkim dziennikarze programów informacyjnych.

 • Lipiec

 • Akcja w obronie Trybunału Konstytucyjnego „Zabierz posłowi togę”

  Akcję zorganizowały Akcja Demokracja i fundacja Frank Bold.  Już 6,5 tys. osób podpisało apel do samorządów adwokackiego i radcowskiego o dyscyplinarne ukaranie adwokatów i radców głosujących jako posłowie za ustawą niszczącą Trybunał.

 • Sierpień

 • Organizacje antygenderowe i antyaborcyjne domagają się odwołania rzecznika praw obywatelskich i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

  Odwołania pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Wojciecha Kaczmarczyka chce fundacja Pro Prawo do Życia, bo podpisał dokument Rady Europejskiej „Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBT”. Odwołania rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara domagają się antygenderyści z fundacji Ordo Iuris wspierani przez ONR. Bo stanął po stronie organizacji LGBT.

 • Wrzesień

 • Nadzwyczajny Kongres Sędziów.

  Na organizowany przez stowarzyszenia sędziowskie i Krajową Radę Sądownictwa kongres przyjechało ponad 1 tys. sędziów (jedna dziesiąta wszystkich polskich sędziów). Władza zignorowała zaproszenie. Kongres był głosem środowiska sędziowskiego w obronie niezależności, niezawisłości i równorzędności trzeciej władzy. Był deklaracją sędziów o gotowości obrony konstytucji.

 • Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju”.

  „Kościół potrzebuje, by mu wybaczyli ci, których zawiódł – mówiła Halina Bortnowska inaugurując kampanię społeczną katolików świeckich i organizacji LGBT. W  kilkunastu miastach pojawią się billboardy i plakaty, wyemitowane będą spoty, w których m.in. znani katolicy mówią o konieczności szacunku dla osób LGBT, a w całej Polsce planowane są spotkania dla wierzących.

 • Sąd Pracy w Opolu przyznał rację nauczycielce szykanowanej za zdjęcie krzyża powieszonego w pokoju nauczycielskim.

  To pierwsza sprawa o dyskryminację w pracy ze względu na bezwyznaniowość. Sąd zasądził na rzecz nauczycielki 5 tys. zł odszkodowania i obowiązek przeprosin w lokalnej prasie, w której ukazały się szykanujące ją teksty.

 • Projekty dot. ustawy o warunkach przerywania ciąży w Sejmie

  Projekt całkowitego zakazu aborcji przekazany do dalszych prac w Sejmie. Projekt aborcji na życzenie – odrzucony. Podczas gdy posłowie debatowali, pod Sejmem zebrali się przeciwnicy zaostrzenia aborcji („Czarny protest”). Podobne manifestacje odbyły się w wielu miastach w Polsce.

 • Październik

 • Protest parasolek, Czarny Protest Kobiet przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej

  Ilu było protestujących (za Gazetą Wyborczą): Gdańsk 5 tys. | Toruń 2 tys. | Olsztyn 8 tys. | Częstochowa 1,5 tys. | Bydgoszcz 3 tys. | Katowice 1 tys. | Poznań 7 tys. | Rzeszów 200 | Ostrowiec Św. 100 | Gorzów 300 | Warszawa 30 tys. | Wrocław 20 tys. | Kraków 12 tys. | Berlin 2 tys. | Bruksela 400 | Nairobi 40

  Łącznie w protestach wzięło udział ok. 98 tys. osób (za Wirtualną Polską)

 • II edycja Tygodnia Konstytucyjnego.

  17-23 października 2016 r. Wydarzenie organizuje przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. II edycja zgromadziła 350 szkół, 380 prawników. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia w lekcjach o Konstytucji uczestniczyło ok. 35 880 uczniów w całej Polsce.

 • Atak TVP na NGO-sy.

  24 października – 4 listopada 2016 r. Na pierwszy ogień poszła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, której współzałożycielem był b. prezes TK Jerzy Stępień – krytyk poczynań rządu PiS. Niemal codziennie rządowe „Wiadomości” TVP demaskują rzekome „polityczne powiązania niektórych fundacji”. Generalna teza: te stowarzyszenia i fundacje są powiązane z byłą elitą rządzącą (Zofia Komorowska  córka b. prezydenta, Róża Rzeplińska córka prezesa TK), dzięki temu były hojnie finansowane z publicznych pieniędzy. 4 listopada „Wiadomości” wyemitowały kolejny odcinek demaskatorskiego materiału o organizacjach pozarządowych. Bohaterem była fundacja Szkoła Liderów – być może z powodu wydanego przez nią kilka dni wcześniej oświadczenia o solidarności z organizacjami, które stały się „przedmiotem pomówień w mediach”. i  „powiązań z miliarderem Georgiem Sorosem”.

 • W obronie Adama Bodnara.

  Międzynarodowy Instytut Rzeczników Praw Obywatelskich (International Ombudsman Institute) sprzeciwia się próbom zastraszania polskiego RPO wnioskami o jego odwołanie. IOI pisze w raporcie, że obecna sytuacja polskiego RPO spowodowała, iż organizacja postanowiła zorganizować „misję rozpoznawczą” i wysłać do Polski specjalną delegację. Chce ona spotkać się z przedstawicielami parlamentu, rządu, sądów najwyższych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów

 • Listopad

 • Nadzwyczajne uprawnienia prokuratora.

  Sejm uchwalił rządowy projekt, dzięki któremu prokurator będzie decydował o uchyleniu wyroku sądowego. Będzie mógł również wstrzymać proces, który będzie zmierzał do uniewinnienia. Dzięki tym przepisom prokurator będzie mógł np. udaremnić wydanie prawomocnego wyroku skazującego Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy w sprawie prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa.

 • Marsz KOD z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie.

  Rozpoczął się na placu Gabriela Narutowicz w Warszawie, a zakończył na Polu Mokotowskim. Marsz Niepodległości narodowców z udziałem grup ONR-owskich ruszył z Ronda Dmowskiego pod Stadion Narodowy. Z kolei z Placu Zamkowego wyruszył marsz zorganizowany przez Koalicję Antyfaszystowską.

 • Lex miesięcznice smoleńskie.

  PiS chce wprowadzić nowe prawo o „cyklicznych demonstracjach”, dające władzom możliwość zablokowania opozycyjnych manifestacji. Grupa posłów PiS chce, by można było sobie zarezerwować na zawsze jakieś miejsce do demonstrowania, pod warunkiem że zgodzi się na to władza centralna. Rząd mógłby też zablokować dowolną demonstrację, zgłaszając swoją w tym samym miejscu.

 • Centralne sterowanie NGO-sami.

  Premier Beata Szydło zapowiedziała na łamach „Tygodnika Solidarność” centralne sterowanie organizacjami pozarządowymi. Ma powstać Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które będzie im wyznaczać cele i dawać pieniądze – z budżetu państwa i unijne –  na ich realizację.

 • XII Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie.

  25-26 listopada 2016 r.  Na zjeździe wybrano nowe władze i przyjęto program na następne trzy lata. Gośćmi byli m.in. prezydent Andrzej Duda i prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Ten drugi został powitany kilkuminutową owacją na stojąco. Nie przyszedł przedstawiciel ministra sprawiedliwości. Adwokatura przyjęła uchwałę w obronie ładu konstytucyjnego zaledwie przy dwóch głosach sprzeciwu.

 • Grudzień

 • Rządowa nowelizacja ustawy o zgromadzeniach (Lex miesięcznice smoleńskie).

  Ustawa przeszła w Sejmie głosami PiS. Nowelizacja ma „wszelkie cechy prawa stanu wyjątkowego” – ocenił Sąd Najwyższy. Projekt krytykują też przedstawiciele Rady Europy i OBWE. Wcześniej ustawę za niekonstytucyjną uznał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar

 • Senackie komisje poparły ustawę o zgromadzeniach bez poprawek.

  158 organizacji pozarządowych wzywa do jej odrzucenia. „Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej” – napisały do senatorów organizacje, wśród nich: Amnesty International, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Gdy ustawą zajmowały się senackie komisje praw człowieka, samorządu i administracji, na Wiejskiej trwał kilkudziesięcioosobowy protest jej przeciwników. 7 grudnia 2016 r. Senat przegłosował poprawki  do ustawy o zgromadzeniach.

 • Policja spycha Obywateli RP na Krakowskim Przedmieściu, żeby zrobić miejsce miesięcznicy smoleńskiej.

  Choć ustawa o zgromadzeniach jeszcze nie obowiązuje.

 • Sejm przyjął zmianę prawa o zgromadzeniach niemal niepostrzeżenie, w cieniu ulicznych protestów.

  Największą demonstrację zorganizował KOD pod hasłem „Stop dewastacji Polski”. Manifestował też PiS wspierając rząd.

 • Ograniczenia dla dziennikarzy w Sejmie.

  Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu opublikowało na stronach internetowych Sejmu „Informację na temat zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie”. Ograniczenie dziennikarzom dostępu do informacji wzbudziło ogromne zaniepokojenie RPO, który zareagował 19 grudnia.

 • Protest dziennikarzy przed Sejmem.

  Protest przeciwko radykalnemu ograniczeniu dostępu do informacji, które chce wprowadzić marszałek Sejmu Kuchciński (PiS).

 • Protest mediów.

  Niektóre ogólnopolskie media wprowadziły bojkot polityków polegający na nieprzeprowadzaniu z nimi wywiadów. Wzięły w nim udział stacje telewizyjne TVN24Polsat News i Superstacja oraz radiowe RMF FMRadio Zet i Tok FM. 

 • Początek kryzysu sejmowego. 

  Noc z 16 na 17grudnia 2016 r. Opozycja rozpoczęła okupowanie sali plenarnej Sejmu w związku z próbą wprowadzenia zmian w organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie i wykluczeniem przez marszałka Kuchcińskiego (PiS) z 33. posiedzenia  posła Platformy Michała Szczerby. (wszedł na mównicę z kartką z hasztagiem #WolneMediawSejmie). Ok.22 .00 PiS nie uwzględniając poprawek i protestów opozycji przegłosował m.in. ustawę budżetową w Sali Kolumnowej. Działacze KOD i dziennikarze zwołali spontaniczną demonstrację pod Sejmem. Wieczorem zebrało się tam wiele tysięcy ludzi.

 • PiS atakuje NGO-sy.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zażądało natychmiastowego zwrotu ponad 130 tys. zł. dotacji przyznanej w kwietniu fundacji Autonomia na akcję przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Nie spodobało mu się, że Autonomia uwzględniła też przemoc wobec lesbijek, co uznało za niezgodne z zawartą z fundacją umową.

 • Podziękowanie prezesowi Rzeplińskiemu.

  Kilka tysięcy demonstrantów pod Trybunałem Konstytucyjnym dziękowało prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu za obronę demokratycznego państwa prawa. Prof. Rzepliński zakończył kadencję – po dziewięciu latach sędziowania i sześciu latach pełnienia funkcji prezesa TK.

 • ZNP i „Ruch rodziców przeciwko reformie edukacji” protestowali pod Pałacem Prezydenckim.

  Nauczyciele i rodzice wręczyli prezydentowi Dudzie petycję z wnioskiem o zawetowanie ustaw wprowadzających reformę edukacji (likwidujących gimnazja).

 • Pierwsze grodzenie Sejmu.

  Pod Sejmem trwają demonstracje przeciwko partii rządzącej, wspierające okupowanie sali plenarnej przez opozycję. O 5 rano na wniosek straży marszałkowskiej rozstawiono barierki na około budynku. Chwilę wcześniej policja siłą odsunęła spod bramy wyjazdowej protestujących tu członków Stowarzyszenia Obywatele RP.  Sejm został „odcięty” od protestujących. Ogrodzenie nazwano„płotem hańby”. Takie napis ktoś wymalował na barierkach. Uczestnicy protestów oblepiali płot antyrządowymi hasłami, stawiali przy płocie znicze. Metalowe barierki stały pod Sejmem niespełna dwie doby.

 • Prezydent Duda mianował sędzię Julię Przyłębską prezesem TK.

  Prezesowanie zaczęła od wyproszenia wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego z jego gabinetu.

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Trybunał odpowiedział na pytania prawne sądów brytyjskiego i szwedzkiego, przed którymi stanęły skargi operatorów telekomunikacyjnych. Sięgnięcie po billingi, czy dane o korzystaniu z internetu musi być poprzedzone zgodą sądu lub innego niezależnego organu. Polskie przepisy nakazujące operatorom gromadzenie i udostępnianie służbom danych o korzystaniu przez nas z telefonu i internetu są sprzeczne z prawem UE.

 • W jednym z wejść na teren Sejmu instalowane są kraty.

  Posłowie alarmują, że nie mogą już zapraszać gości do Sejmu. Dziennikarze, którzy nie mają stałych przepustek, też nie są wpuszczani.

 • Wigilia pod Sejmem.

  Posłowie opozycji spędzą święta i nowy rok w sali plenarnej, ale wyszli do zebranych pod Sejmem tłumnie ludzi, by złożyć życzenia. Na wezwanie Obywateli RP, Obywatele Solidarnych w Akcji, i KOD od tygodnia ludzie przychodzą pod Sejm. Poseł PO Andrzej Halicki w imieniu protestujących w Sejmie parlamentarzystów odczytał „Dekalog wolności”.

 • Tak zwana druga ustawa „dezubekizacyjna”.

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SUW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Tysiące mundurowych, którzy choć jeden dzień pracowali w PRL, będzie miało obniżoną emeryturę nawet do 1 tys. zł brutto.

 • Prezydent zaskarżył do TK ustawę o zgromadzeniach (Lex miesięcznice smoleńskie).

  To druga ustawa, którą Andrzej Duda posłał do Trybunału przed podpisaniem, a pierwsza autorstwa PiS. Prezydent – tak jak RPO i SN – uznaje wolność zgromadzeń za warunek korzystania z innych praw i wolności obywatelskich.

 • Sylwester pod Sejmem.

  Rano powrócił „Płot hańby” oddzielający zgromadzonych ludzi od bramy wjazdowej do Sejmu. Rozstawiła go policja. Od razu pojawiła się na nim kartka z napisem: „Oddali płot, oddadzą resztę”. Na Wiejskiej od godz. 22 śpiewano  „Mój jest ten kawałek podłogi” i „Wolność kocham i rozumiem”. Pod Sejmem zebrało się kilkaset osób: członkowie tzw. obywatelskiej koalicji (Obywatele RP, Obywatele Solidarni w Akcji, Strajk Obywatelski, dziewczyny z Czarnego Protestu i Komitet Obrony Demokracji). Byli też posłowie opozycji. Składano sobie życzenia.

 • Rok 2017

 • Trybunał Konstytucyjny utrudnia pracę mediom.

  Na stronie TK ukazał się komunikat, z którego wynika, że – tak jak w Sejmie – przygotowywane są ograniczenia dla dziennikarzy „w celu zapewnienia właściwej organizacji rozpraw przed TK oraz zagwarantowania poszanowania jego powagi, z uwzględnieniem publicznego charakteru rozpraw oraz dostępu przedstawicieli mediów do informacji publicznej”. Dostępne są tylko oficjalne transmisje rozpraw, a o przekazanie nagrania można poprosić TK w trybie dostępu do informacji publicznej. „Fotografowanie i filmowanie przebiegu rozprawy przez dziennikarzy będzie możliwe w przypadkach uzasadnionych wagą sprawy, na wniosek zainteresowanej redakcji”. Dostęp mediów do rozpraw jest formą kontroli władzy (sądowniczej) przez społeczeństwo. I realizacją prawa do informacji o działaniach władzy (art. 61 Konstytucji). 10 stycznia fotoreporter „Wyborczej”, który przyszedł sfotografować pierwszą rozprawę w Trybunale po „dobrej zmianie”, nie został wpuszczony na salę.

 • 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  W ulicznych kwestach, koncertach i imprezach wzięło udział 120 tys. wolontariuszy. Pracowało 1,7 tys. sztabów w tym 56 za granicą.

 • Kryzys parlamentarny zakończony.

  Opozycja pokazała, że potrafi się zbuntować, PiS – że i tak zrobi, co zechce.

 • Policja identyfikuje protestujących pod Wawelem.

  Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że policja zidentyfikowała 80 osób manifestujących przed parlamentem oraz 22 osoby, które 18 grudnia protestowały pod Wawelem (Jarosław Kaczyński przyjechał tam na grób brata).

  Po demonstracji pod Sejmem 16 grudnia 2016 r. Komenda Stołeczna Policji opublikowała zdjęcia osób, które „mogą mieć związek z tymi zdarzeniami”, Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał, jaka była podstawa prawna tej publikacji. Wizerunki osób są bowiem chronione i można je publikować tylko na podstawie wyraźnych przepisów. Komendant Stołeczny Policji inspektor Robert Żebrowski odpowiedział, że publikacja nastąpiła na ustne polecenie prokuratora referenta Radosława Jacewicza – prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie

 • Nie będzie delegalizacji ONR.

  Prokuratura w Częstochowie zdecydowała, że nie skieruje do sądu wniosku o delegalizację ONR. Apelowali o to posłowie PO. „ONR wielokrotnie dopuszczał się propagowania faszyzmu, nawoływania do nienawiści z powodów rasowych czy wyznania”- pisali. Swój wniosek PO skierowała do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

 • Raport Amnesty International w sprawie europejskich przepisów antyterrorystycznych i ich wpływu na przestrzeganie praw człowieka.

  „Polska ma drakońską ustawę antyterrorystyczną” – tak zaczyna się część raportu o naszym kraju.

  W połączeniu z nowelizacjami innych aktów prawnych w 2016 r., np. ustawy o Policji i Kodeksu postępowania karnego, nowa ustawa stwarza warunki sprzyjające naruszeniom prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowania życia prywatnego, rzetelnego procesu, wolności wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i niedyskryminacji” – czytamy w raporcie.

 • Podporządkować NGO-sy.

  Powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapowiedziała premier Beata Szydło. Centrum ma rozdzielać m.in. środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (60 mln zł rocznie) i programów UE. Pomysł krytykuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), która zrzesza 127 koalicji stowarzyszeń z całego kraju, a także największe organizacje. To może doprowadzić do podporządkowania stowarzyszeń i fundacji rządowi – ostrzega OFOP.

 • Zamach PiS na sądy po zdobyciu TK.

  Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa niespodziewanie pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. PiS chce, by o nominacjach sędziów do KRS decydowali politycy. Chce przerwać kadencję obecnej Rady. KRS dostała od Ministerstwa Sprawiedliwości cztery dni robocze na zaopiniowanie takiego projektu.

  – Sam pomysł, by to posłowie wybierali sędziów do KRS, jest sprzeczny z konstytucją – z zasadami trójpodziału władz i niezależności sądownictwa. Kiedy politycy wybiorą cały skład Rady, będzie to powtórka z wyborów do TK w wykonaniu PiS. I koniec niezależności Krajowej Rady Sądownictwa – mówi „Wyborczej” rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek.

 • Reporter „Gazety Wyborczej” Igor Nazaruk wyrzucony z Sejmu.

  Straż Marszałkowska odebrała mu przepustkę i wyprosiła w trakcie, gdy ten nagrywał przed budynkiem parlamentu protest Obywateli RP.

 • Sejmowa komisja ds. petycji nie odrzuciła kolejnego projektu ustawy całkowicie zakazującego aborcji, ale też nie przekazała go do dalszych prac w Sejmie.

  Zwróciła się za to z dezyderatem do premier Szydło, by powiedziała, co rząd planuje w tej sprawie. Ustawa została złożona w trybie petycji, dzięki czemu Federacja nie musiała zbierać wymaganych pod projektem obywatelskim 100 tys. podpisów.

 • Zmiany proponowane przez PiS w ustawie o KRS to poważne zagrożenie dla niezależności sądów

  Zmiany proponowane przez PiS w ustawie o KRS to poważne zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zmierzają do upolitycznienia sądownictwa – oceniają polscy sędziowie. W Warszawie obradowali sędziowie, przedstawiciele okręgów i apelacji sądowych z całej Polski. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że propozycje PiS w rażący sposób naruszają konstytucję. Opinię wydala też Rad Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ – ciało złożone z przedstawicieli rad sądownictwa krajów Rady Europy: „Projekt zmian w ustawie o KRS może zaszkodzić niezależności sądownictwa w Polsce”.

 • Dziennikarz odsunięty, bo zirytował europosła PiS.

  Maciej Kluczka z publicznego poznańskiego Radia Merkury stracił program i został odsunięty od tematów politycznych. Jego gościowi europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu nie spodobały się zadawane pytania.

 • Zaczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.

  „Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji wprowadzanej przez rząd od 1 września 2017?”-  tak brzmi pytanie, które chce zadać Polakom Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z kilkunastoma innymi organizacjami.

 • Sąd apelacyjny utrzymał wyrok ws. nauczycielki-ateistki, która zdjęła krzyż w klasie.

  Wrocławski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie nauczycielki z Krapkowic – zdeklarowanej ateistki – która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Po tym zdarzeniu zaproponowano jej odejście z pracy. Poszła do sądu. W 2016 r. sąd przyznał jej odszkodowanie i nakazał szkole przeprosiny.

 • Luty

 • PiS chce przejąć władzę nad stolicą.

  Projekt ustawy złożył w Sejmie poseł Jacek Sasin (PiS). Przedstawia go jako ulepszony wariant ustawy metropolitalnej, który ma ułatwić współpracę Warszawy z okolicznymi gminami. Pomysł PiS przewiduje powołanie ogromnego powiatu, który utworzyłaby Warszawa (ok. 1,7 mln mieszkańców) wraz z 32 okolicznymi gminami (łącznie ok. 270 tys.).W 30 z 32 przyłączanych do Warszawy gmin w ostatnich wyborach do Sejmu wygrał PiS. Podobne ustawy PiS szykuje dla Katowic i Poznania oraz gmin dookoła tych miast.

 • Rodzice z Gdańska nie posłali dzieci do szkół.

  To protest przeciwko reformie edukacji. W jednej ze szkół na lekcje przyszło jedynie 44 z 326 uczniów. W marcu protesty obejmą kolejne miasta.

 • Bez kar za czarny protest.

  Kuratorium nie ukarało pierwszej z 10 nauczycielek z Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu. Nauczycielki stanęły przed komisją dyscyplinarną za to, że 3 października 2016 r. pracowały ubrane na czarno, solidaryzując się w ten sposób z Czarnym Protestem.

 • List otwarty do Komisji Europejskiej na temat sytuacji w Polsce

  List przygotowało pięć międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka, demokratyzacją, wolnością prasy: Amnesty International, Human Rights Watch, Fundacja Open Society, Reporterzy bez Granic, a także Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, która zrzesza 184 organizacje z całego świata. Apel poparło również ponad 20 organizacji z Polski. „Dialog z polskim rządem okazał się nieskuteczny pomimo dodatkowego ostrzeżenia w grudniu. Nie zapobiegł dalszemu podważaniu praworządności”– piszą do kolegium komisarzy Komisji Europejskiej. „Uważamy, że na tym etapie uruchomienie art. 7 Traktatu o UE jest jedynym sposobem, by Polska odpowiedziała za nieprzestrzeganie zobowiązań. To niezbędne, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji” – dodają. Art. 7 traktatu mówi o sankcjach i działaniach prewencyjnych za „poważne naruszenie wartości UE” – w tym o zawieszeniu prawa głosu w Radzie Europejskiej.

 • Burza po premierze „Klątwy” w warszawskim Teatrze Powszechnym.

  Olivier Frljić, 40-letni Chorwat, były dyrektor Teatru Narodowego w Rijece, znany reżyser ostro skonfliktowany ze skrajną prawicą wystawił spektakl inspirowany  „Klątwą” Stanisława Wyspiańskiego. Politycy zawiadamiają prokuraturę, biskupi zachęcają do modlitwy, prawicowe media piszą o „ohydzie” i „mowie nienawiści”, a narodowcy szykują pikietę.

 • Wycinka drzew.

  Zgodnie z ustawą firmowaną przez ministra środowiska Jana Szyszkę od 1 stycznia drzewa i krzewy na prywatnym terenie można wycinać bez nadzoru i konsekwencji (jeśli nie są pomnikami przyrody).

 • Protest przeciw likwidacji niezawisłości sądów.

  „My, niżej podpisani byli działacze NSZZ „Solidarność” z lat 1980-81 i „Solidarności” w podziemiu, zwracamy się do wszystkich uczciwych ludzi, do wszystkich środowisk, partii politycznych i organizacji społecznych o jak najbardziej stanowcze przeciwstawienie się próbie likwidacji niezawisłości sądów.”

 • Coraz więcej miast chce przyjąć uchodźców z Syrii.

  Prezydenci Sopotu i Gdańska nawiązali współpracę z organizacjami, które działają na miejscu i kompletują dokumenty. Deklaracje pomocy ofiarom wojny w Syrii złożyli też prezydenci Wrocławia i Krakowa. Rząd mnoży problemy.

 • W kilkunastu miastach protestowano pod hasłem „NIE dla upartyjnienia sądów”.

  Protesty Strajku Obywatelskiego i Komitetu Obrony Demokracji to reakcja na projekty zmian w sądownictwie, które szykuje minister Zbigniew Ziobro. Ostatni dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Happening przed Sejmem przeciwko polityce ministra środowiska.

  Protestowano pod hasłem: „Raz, dwa, trzy, Szyszko, znikasz ty”. Projekt pisowskiej ustawy, która podporządkowuje wojewódzkie fundusze ochrony środowiska ministrowi, sejmowa komisja ochrony środowiska przegłosowała 23 lutego. – To skok na kasę i stanowiska – protestują samorządowcy. I boją się, że zmiany oznaczają koniec walki ze smogiem.

 • Już 120 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.

  Podpisy zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zbieranie rozpoczęło się 31 stycznia, potrwa do końca marca. Nauczyciele szykują się do ogólnopolskiego strajku w drugiej połowie marca

 • Marzec

 • Pigułka „dzień po” na receptę.

  Ministerstwo Zdrowia zdecydowało: uważana w Europie za bezpieczną pigułka ellaOne będzie u nas sprzedawana na receptę. Rządowy projekt ograniczenia kobietom prawa do antykoncepcji awaryjnej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczy troską o zdrowie nastolatek.

 • Owacja na stojąco dla prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

  Około tysiąca sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie atakowanej przez PiS prezes Gersdorf. W Katowicach na konferencji „Sędzia a konstytucja” prawnicy rozmawiali, jak zachowa się wymiar sprawiedliwości po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przez PiS.

 • Wycinka w Puszczy Białowieskiej.

  Mimo okresu lęgowego ptaków w Puszczy masowo wycinane są 90-letnie dęby – alarmują ekolodzy. Według nich wycinka ma czysto komercyjny charakter, a odbywa się także w strefie dziedzictwa UNESCO.

 • Weekend pod znakiem manifestacji w obronie praw kobiet.

  4-5 marca 2017 r. Najwięcej uczestników zgromadziła warszawska Manifa. Pod hasłem:„Przeciw opresji władzy!Dość wyzysku reprodukcyjnego” przeszło przez stolicę ok. 5 tys. osób. Manifestacje odbyły się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu.

 • Na pomoc koniom!

  W Skaryszewie koło Radomia po raz kolejny odbyły się Wstępy – wielka aukcja koni sprzedawanych do rzeźni. Po raz pierwszy wzięło w niej udział tak wielu obrońców praw zwierząt. Na wykup koni zebrali blisko 680 tys. zł. Działacze fundacji Tara szacowali, że uda się uratować ok. 200 zwierząt

 • Podsumowanie 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  WOŚP pobiła rekord 105 mln 570 tys. 801 zł 49 gr. To o ponad 30 mln więcej niż w poprzednim roku.

 • Pikieta przeciw reformie edukacji. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  Pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej zebrali się rodzice, którzy sprzeciwiają się reformie edukacji autorstwa PiS. Towarzyszyli im związkowcy z ZNP, nauczyciele, politycy PO i Partii Razem. Pikieta była zapowiedzią ogólnopolskiego strajku szkolnego: rodzice 10 marca nie poślą dzieci do szkół.

  Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pozwala on, by kontrolę nad Radą strzegącą dotąd niezależności sądownictwa przejęli politycy. KRS natychmiast skrytykowała upolitycznienie wyboru sędziów KRS. Projekt skrytykowała także organizacja Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności (MEDEL). Zrzesza ona 22 stowarzyszenia sędziów i prokuratorów z 15 krajów europejskich, ma status obserwatora przy Radzie Europy.

 • Międzynarodowy Strajk Kobiet odbył się w ponad 50 państwach.

  Zjednoczyło je hasło „Solidarność naszą bronią”. W Polsce manifestacje odbyły się w ponad 80 miastach. Nawiązywały do „czarnego protestu”, w którym 3 października 2016 r. roku uczestniczyły tysiące kobiet. W Warszawie protestowało 17 tys. osób, w Krakowie 7 tys. we Wrocławiu ponad 3,5 tys. Upominano się o poprawę sytuacji ekonomicznej, utrzymanie standardów opieki okołoporodowej, dostęp do: bezpłatnej antykoncepcji, in vitro i badań prenatalnych.

 • 27:1 czyli Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Pierwsza rocznica pogwałcenia przez rząd konstytucji.

  Unijnym przywódcom zabrało to niespełna pół godziny. Tylko Polska (premier Szydło) była przeciw. 27 państw było za. Chociaż to wydarzenie ze szczebla wysokiej polityki i można dyskutować, czy należy do kroniki społeczeństwa obywatelskiego, jedno pozostaje bez wątpienia: tym wydarzeniem żyliśmy.

  Pierwsza rocznica pogwałcenia przez rząd konstytucji. Choć prawo nakazywało premier Szydło opublikować orzeczenie  Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przegłosowanej przez PiS tzw. ustawy naprawczej  „niezwłocznie”, nie zrobiła tego przez 365 dni.  Cyfrę na liczniku KOD – stojącym naprzeciwko Urzędu Radu Ministrów – zmienił prof. Andrzej Rzepliński, były prezes TK – symbol wierności literze Konstytucji RP.

  Wojewoda mazowiecki zablokował referendum dotyczące pomysłu PiS na połączenie Warszawy i ponad 30 okolicznych gmin. – Nie damy zamknąć ust warszawiakom. Referendum i tak się odbędzie, tylko później – oświadczyła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 • Strajk rodziców i uczniów przeciw reformie edukacji.

  – To nie wagary, walczymy, by wysłuchano naszego głosu – mówią rodzice, którzy nie wysłali dzieci do szkół. W niektórych gimnazjach i podstawówkach nauczyciele zastali puste klasy. Tysiące uczniów w całej Polsce zostało w domach.

 • Społeczne poparcie dla Tuska i UE.

  11 -12 marca 2017 r. W sobotę w Gdańsku, a w niedzielę w Warszawie mieszkańcy spotkali się na demonstracjach poparcia dla Donalda Tuska i UE. Z unijnymi flagami, plakatami ze zdjęciem Tuska, balonami i hasłem „27:1” bawili się uczestnicy manifestacji pod Sejmem.

 • Przeciw wykładowi aktywistki na UJ.

  Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprotestowali przeciw organizowanemu przez stowarzyszenie Ordo Iuris na uczelni wykładowi antyaborcyjnej aktywistki z USA. Ordo Iuris zagroziło studentom procesem.

 • Pobił profesora, bo ten rozmawiał po niemiecku. Jest wyrok sądu.

  Dziesięć miesięcy pozbawienia wolności i 1 tys. zł na rzecz poszkodowanego – taką karę orzekł sąd dla mężczyzny, który w warszawskim tramwaju zaatakował profesora UW, gdy ów rozmawiał po niemiecku z kolegą. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2016 r.

 • Wycinka w Puszczy Białowieskiej.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara w sprawie decyzji ministra środowiska Jana Szyszki zezwalającej na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. RPO uznał, że środowisko naturalne jest dobrem wspólnym, w związku z czym społeczeństwo ma prawo opiniować takie decyzje jak ta o wyrębie.

 • Ustawa o zgromadzeniach (lex miesięcznice smoleńskie) zgodna z konstytucją.

  Trybunał Konstytucyjny, któremu szefuje prezes Julia Przyłębska, uznał pisowską nowelizację prawa o zgromadzeniach za konstytucyjną. Zrobił to wbrew wszelkim opiniom prawnym towarzyszącym jej uchwaleniu – polskim i Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

 • Samorządowcy bronią samorządów.

  Ponad 1,6 tys. samorządowców przyjechało do Warszawy na powołane przez siedem organizacji (m.in. Związek Miast Polskich, Unię Metropolitalną i Związek Gmin Wiejskich RP) forum. Temat: sprzeciw wobec zapowiadanych przez PiS zmian w ordynacji wyborczej.

 • Narodowcy straszą Ukraińcami.

  W Sejmie odbyła się konferencja Ruchu Narodowego. Narodowcy ostrzegali przed „ukrainizacją polskiego rynku pracy” i zapowiedzieli wiele antyukraińskich demonstracji. Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) i Młodzież Wszechpolska (MW) do Sejmu weszły na zaproszenie Roberta Winnickiego – posła niezrzeszonego i prezesa Ruchu Narodowego, który do Sejmu dostał się z listy Kukiz’15.

 • Na pomoc czeczeńskim uchodźcom.

  14 warszawskich adwokatów przyjechało do Terespola, żeby pomóc kilkunastu czeczeńskim rodzinom starającym się o status uchodźcy. Czeczeni koczują w białoruskim Brześciu od wielu miesięcy i przyjeżdżają do Terespola, by prosić Polskę o ochronę międzynarodową. Polska straż graniczna nie pozwalała im złożyć wniosku o status uchodźcy i odsyłała ich z powrotem na Białoruś.

 • Andrzej Duda podpisał kontrowersyjną ustawę o zgromadzeniach.

  Była pierwszą, którą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.16 marca TK orzekł, że jest ona zgodna z konstytucją, mimo wielu zastrzeżeń Sądu Najwyższego, Rady Europy, OBWE i organizacji broniących praw człowieka.

 • Coroczny raport Departamentu Stanu USA o przestrzeganiu praw człowieka.

  Raport szczegółowo odnotowuje uchwalanie przez PiS kontrowersyjnych ustaw: o &Trybunale, antyterrorystycznej, medialnej, inwigilacyjnej czy o zgromadzeniach, które „mogą mieć negatywny wpływ na przestrzeganie praw człowieka, zasad demokracji i rządów prawa”.

 • Samorząd sędziowski broni się przed reformą sądownictwa.

  Apeluje o „przestrzeganie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy”. 300 sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych, którzy zebrali się w Warszawie wezwało kolegów: „Apelujemy o nieuczestniczenie w działaniach zmierzających do łamania Konstytucji RP w jakimkolwiek obszarze”.

 • Matki Polki na Wyrębie przeciw „lex Szyszko”.

  – Obraz matki karmiącej dziecko wśród pni wyciętych drzew nie wymaga komentarza. Robimy żywy pomnik, chcemy dymisji ministra Jana Szyszki – mówi Cecylia Malik, krakowska artystka, inicjatorka ruchu Matki Polki na Wyrębie. Od lutego odwiedziła 25 wycinek, gdzie sfotografowała się karmiąc synka.

 • Nie ustają protesty rodziców przeciwko reformie oświaty.

  Przynieśli minister edukacji Annie Zalewskiej marzannę i apel, by nie topiła szkół. Skrzykują się też na sobotnią manifestację pod MEN. Prezes ZNP Sławomir Broniarz ogłosił, że udało się już zebrać wymagane 500 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum przeciw reformie edukacji.

 • Nauczycielki bez nagany za „czarny protest”.

  W katowickim kuratorium oświaty odbyły się rozprawy sześciu nauczycielek z Zabrza, które 3 października 2016 r.,w dniu „czarnego protestu”, sfotografowały się w pracy w czarnych ubraniach.

  Wszystkim groziła nagana, ale jednak zostały uniewinnione. Już wcześniej uniewinniono trzy inne nauczycielki.

 • Kocham Cię Europo!

  W samo południe, w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, mieszkańcy kilkudziesięciu polskich miast odśpiewali „Odę do radości”. By pokazać, że chcemy być w UE, a wartości unijne są nam bliskie. W warszawskim Marszu dla Europy zdaniem policji szło 2-3 tys. osób, organizatorzy mówią o 10 tys.

 • „Protest 100 opon” pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji żądali rodzice i nauczyciele, którzy demonstrowali przed MEN-em.  Skrzyknęli się pod hasłem: „Protest 100 opon”, bo – jak sami mówią – „oponują” w sprawie likwidacji gimnazjów.

 • PiS przegrywa referendum w Legionowie.

  W Legionowie mieszkańcy odrzucili przygotowany przez PiS projekt ustawy o metropolii warszawskiej. Zakładał on połączenie stolicy i ponad 30 okolicznych gmin (w większości wygrywa w nich PiS) w jeden wielki powiat. Frekwencja w referendum przekroczyła 46 proc. Przeciwko przyłączaniu Legionowa do aglomeracji na zasadach z ustawy autorstwa PiS było aż 94,27 proc. głosujących.

 • Niebezpieczna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  Rządowy projekt zmian w ustawie o KRS „zagraża niezależności sądów i niesie ryzyko politycznej presji na sędziów” – ostrzega Biuro Instytucji Demokratycznych OBWE. Ustawą w następnym tygodniu zajmie się Sejm. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” zaapelowało do polskich sędziów, by „powstrzymali się od udziału w procesie obsadzania miejsc w nowej KRS”.

 • Diwe pary homoseksualne skarżą Polskę do Strasburga.

  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

  – Chcemy poczuć się jak pełnoprawni obywatele Polski. Kto na tym straci? – mówią dwie pary homoseksualne, które w Strasburgu będą walczyć o możliwość zawarcia w Polsce związku. Obydwie pary przeszły już całą procedurę w kraju. Odmówiono im w USC i tę decyzję utrzymywały kolejno sądy rejonowe i okręgowe. Kolejny etap to właśnie skarga do Trybunału w Strasburgu.

 • Lekcje tolerancji.

  Lubelski ratusz we wszystkich gimnazjach i liceach zorganizuje lekcje, podczas których eksperci będą uczyć tolerancji dla cudzoziemców. To pierwsze w Polsce miasto, które planuje taki program.

 • Strajk nauczycieli.

  Po raz pierwszy od dziesięciu lat nauczyciele odeszli od tablic. Mimo prób zastraszenia zastrajkowało ok. 37 proc. placówek w całej Polsce, czyli ok. 7 tys. szkół i przedszkoli. Prezes ZNP: – Strajk jest w obronie edukacji i uczniów. Koalicja ZNP, partii opozycyjnych i organizacji pozarządowych zebrała już ok. 600 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy, którą PiS wprowadza pośpiesznie i bez konsultacji.

 • Kwiecień

 • Czwarta Pielgrzymka Młodzieży Wszechpolskiej na Jasną Górę.

  Po mszy w konferencji podczas której przyjęto nowych członków MW uczestniczył były prezes organizacji, a obecnie poseł Robert Winnicki (wszedł do Sejmu z listy Kukiz’15). Potem narodowcy przemaszerowali z pochodniami pod Pomnik Nieznanego Żołnierza.„Nacjonaliści nadchodzą!” – skandowali.

 • Biuro Legislacyjne Sejmu miażdży reformę Krajowej Rady Sądownictwa.

  Biuro dołączyło do Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy uważają, że reforma KRS jest niekonstytucyjna.

 • PiS chce przejąć kontrolę nad milionami z tzw. funduszy norweskich.

  To środki przyznawane przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Część funduszy służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i budowaniu demokracji. W latach 2013-16 tę część – 37 mln euro – rozdzielały Fundacja Batorego i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Uważamy, że środki norweskie stają się środkami publicznymi w dyspozycji polskiego rządu – stwierdził wicepremier Gliński. Dlatego powinny zasilić Ordo Iuris, Solidarnych 2010 albo Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. W walce o kontrolę nad „funduszami norweskimi” sojusznikiem rządu oprócz TVP(kolejny atak na Fundację Batorego) jest też Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

 • Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  Pozwoli on politykom PiS przejąć kontrolę nad Radą strzegącą dotąd niezależności sądownictwa.

 • Skok na Muzeum II Wojny Światowej.

  Minister Kultury Piotr Gliński osiągnął swój cel: sąd zdecydował, że ma prawo połączyć Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Oznacza to odwołanie dyrektora i pomysłodawcy wystawy prof. Machcewicza (6 kwietnia) i jego zespołu oraz przeróbkę nowoczesnego antywojennego muzeum na placówkę służącą polityce historycznej PiS.

 • Narodowcy napadli na demonstrację antynacjonalistyczną w Poznaniu.

  Marsz przeciwko rasizmowi i ksenofobii zorganizowała Federacja Anarchistyczna. „Rozwój tych idei, wspierany przez partię rządzącą, przybiera na sile z każdym dniem. Coraz częściej słyszy się o atakach na tle etnicznym i religijnym” – tłumaczyli organizatorzy. Wśród uczestników był m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

 • Nie będzie śledztwa po okrzykach pod Wawelem.

  Krakowska prokuratura uznała, że 18 marca na Wawelu nie doszło do znieważenia Jarosława Kaczyńskiego, i odmówiła wszczęcia śledztwa. Prezes PiS przyjechał wówczas na miesięcznicę pogrzebu brata. Grupa protestujących wznosiła okrzyki: „Będziesz siedział” i „Wawel królów, nie prezesów.

 • Protest uczniów i rodziców.

  Tysiące uczniów w całej Polsce nie poszło do szkoły. W ten sposób ich rodzice zaprotestowali przeciw pospiesznej reformie edukacji. Kolejny protest planują na 10 maja.

 • Raport Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

  Raport Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (130 członków) za okres od listopada 2015 r. do lutego 2017 r. Opisane są w nim naruszenia zasad oraz dobrych praktyk we współpracy ministerstw z NGO-sami. Raport opisuje naruszenia wielu resortów (39 naruszeń w 17 ministerstwach). Dotyczą głównie odwoływania bądź unieważniania konkursów na realizację zadań publicznych.

 • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem.

  Kilkadziesiąt organizacji na rzecz praw kobiet chce wspólnie blokować działania PiS w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, dostępu do antykoncepcji i standardów opieki okołoporodowej. W skład koalicji weszły m.in. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Feminoteka, fundacja Rodzić po Ludzku oraz młode ruchy, które powstały na fali protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych, np. Dziewuchy Dziewuchom i Ogólnopolski Strajk Kobiet.

 • Wyrok za spalenie kukły Żyda.

  Trzy miesiące bezwzględnego więzienia – to wyrok dla Piotra Rybaka za spalenie kukły Żyda podczas antyimigranckiej manifestacji ONR na wrocławskim Rynku. W pierwszej instancji kara wynosiła dziesięć miesięcy.

 • Tusk maszeruje przez Warszawę.

  Donald Tusk został powitany o 10.20 na Dworcu Centralnym przez tłum ludzi. Z dworca przemaszerował z wiwatującymi zwolennikami do Prokuratury Wojskowej, gdzie przez ponad osiem godzin był przesłuchiwany jako świadek w śledztwie przeciwko szefom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z lat 2007-15.

 • Wniosek o referendum w sprawie zatrzymania reformy edukacji.

  Ponad 910 tys. Polaków nie chce chaotycznej reformy edukacji PiS, w tym likwidacji gimnazjów. Domagają się referendum. Zbiórka podpisów pod wnioskiem rozpoczęła się 31 stycznia. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego razem z rodzicami złożył podpisy w Sejmie.

 • Sędziowie przerwali pracę.

  Podczas przerwy od orzekania sędziowie rozmawiali o sprzeciwie wobec reformy sądownictwa autorstwa PiS. Chodzi o procedowaną w Sejmie ustawę o KRS. Do przerwy wezwał samorząd sędziowski. Pracę przerwały sądy w całej Polsce.

 • Premier Szydło: za późno na referendum.

  20 kwietnia w Sejmie złożono ponad 900 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zmian w edukacji. W „Wiadomościach” TVP premier powiedziała: „Ten wniosek wpłynął zbyt późno. Reforma edukacji została wdrożona, ona jest w tej chwili przygotowywana”. Podkreśliła też, że wniosek odczytuje jako działanie polityczne. Prezes ZNP: „Na głosowanie w sprawie, która dotyczy 5 mln młodych obywateli, nigdy nie powinno być za późno”.

 • Na komisariatach zdarzają się tortury wobec zatrzymanych.

  Alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Policja nadużywa siły także na ulicach. Prokuratorzy często są wyrozumiali.

  Wystąpienie, które RPO dr Adam Bodnar skierował do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ma kilkadziesiąt stron i zawiera szczegółowe opisy policyjnej przemocy.

 • Więcej przestępstw z nienawiści.

  W 2016 r. prowadzono 1631 postępowań ws. przestępstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych – podała Prokuratura Krajowa. Dla porównania w 2015 r. – 1548, w 2014 r. – 1365, a w 2013 r. – 835. Najbardziej zagrożeni są muzułmanie.

 • Panoptykon: policja też łamie prawo.

  Ze sprawozdań policji uzyskanych przez fundację Panoptykon wynika, że funkcjonariusze pobierają billingi w przypadku przestępstw skarbowych, choć nie mają do tego prawa.

 • Apele do prezydenta Dudy, by nie podpisywał nowelizacji prawa ochrony środowiska.

  Samorządowcy obawiają się, że PiS miliardami z ekologii zasili socjalne programy rządu. „Projekt zmiany prawa ochrony środowiska może sparaliżować pracę Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i zmniejszyć środki na ochronę środowiska. Wnosimy, by nie podpisywał pan ustawy” – piszą szefowie funduszy z całego kraju w rozpaczliwym liście do Dudy.

 • Komisja Europejska wezwała Polskę do wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

  Grozi Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Z uwagi na poważne ryzyko, że szkody będą nieodwracalne, władze Polski mają miesiąc na odpowiedź” – czytamy w komunikacie KE. Ekolodzy chcą dymisji ministra środowiska

 • Obchody „Akcji Wisła” tylko społeczne.

  Siedemdziesiąt lat temu rozpoczęły się brutalne deportacje 140 tys. obywateli polskich narodowości ukraińskiej i łemkowskiej. W tym roku państwo nie dało złotówki na upamiętnienie. Nie było też państwowych obchodów. A jednak obchody rocznicy deportacji się odbyły. Zorganizowane przez społeczników i wsparte podpisami 150 przedstawicieli polskiej elity kulturalnej.

 • PiS wycofuje z Sejmu projekt ustawy o metropolii warszawskiej.

  Znalazł się w Sejmie w styczniu, bez konsultacji z zainteresowanymi, miał merytoryczne błędy. Warszawa według pomysłu PiS-u miała być związana z ponad 30 okolicznymi miejscowościami – co miało zapewnić zwycięstwo PiS w wyborach samorządowych. Gdy w marcu Legionowo zorganizowało referendum ws. projektu PiS-u, ponad 96 proc. głosujących powiedziało mu „nie”. Jarosław Kaczyński dał hasło do odwrotu.

 • Kościół przeciw nacjonalizmowi.

  „Potrzebny jest nam patriotyzm otwarty na współpracę z innymi narodami, bez przemocy i pogardy, wrażliwy na cierpienie i krzywdę”- piszą polscy biskupi w dokumencie „Chrześcijański wymiar patriotyzmu”. Zaprezentowali go na konferencji prasowej.

 • Marsz narodowców w Warszawie z okazji 83. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego

  Kilkaset osób ubranych na czarno wzięło udział w marszu ONR, który przeszedł z ronda Dmowskiego na plac Zamkowy. Uczestnicy na początku pochodu nieśli krzyż, mieli też zielone sztandary Falangi, flagi ONR i Polski oraz transparent z napisem „Pokolenie Polski jutra”. Skandowali chórem hasła m.in: „ONR walczy, ONR czuwa, ONR wielką Polskę wykuwa”, „My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów”, „Praca w Polsce dla Polaków”, „Śmierć wrogom ojczyzny,„Nie tęczowa, nie czerwona, tylko Polska narodowa”, „Rząd na bruk, bruk na rząd”, „Znajdzie się kij na lewacki ryj”. Przemarsz zabezpieczała policja.
  Obywatele RP zorganizowali kontrmanifestację. Mieli białe kwiaty i transparent z hasłem „Tu są granice przyzwoitości”, skandowali: „Precz z faszyzmem” i „Szmalcownicy”.

 • Maj

 • Lex miesięcznice smoleńskie już działa

  800-metrowa trasa w ścisłym centrum stolicy została na trzy lata zarezerwowana na miesięcznice smoleńskie. Wojewoda zawiadamia, że od maja 2017 r. w centrum Warszawy regularnie odbywać się będą zgromadzenia organizowane, by „oddać hołd Ofiarom katastrofy w Smoleńsku”.

 • Prezydent chce zmieniać ustrój Polski

  „W 2018 r. naród powinien się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej państwa. Chcę, aby w sprawie konstytucji Rzeczypospolitej w przyszłym roku, roku 100-lecia niepodległości, odbyło się referendum – powiedział prezydent Andrzej Duda 226 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

 • Podczas majówki Lasy Państwowe udostępniły tylko część szlaków w Puszczy Białowieskiej

  Przedstawiciele branży turystycznej wysłali list do premier Beaty Szydło i ministrów turystyki oraz rozwoju. Uważają, że ich praca jest niweczona przez ostatnie decyzje Lasów Państwowych i ministra środowiska Jana Szyszkę.

 • Już 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych

  Porozumienie Zawodów Medycznych, skupiające m.in. lekarzy, ratowników, techników i fizjoterapeutów, oburzone projektem ministerstwa przedstawiło własny.

 • Koledzy z wydziału skrytykowali Ziobrę

  Prawnicy z Wydziału Prawa i Administracji UJ, na którym studiował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ocenili, że reforma sądownictwa PiS jest niekonstytucyjna i podważa równowagę władz. Liczący 23 strony dokument ujawniło radio RMF FM.

 • Marsz Wolności w Warszawie

  90 tys. osób, według szacunków ratusza, wzięło udział w Marszu Wolności organizowanym przez PO. Uczestnicy przeszli z placu Bankowego na plac Konstytucji. Politycy opozycji, samorządowcy, nauczyciele, rodzice i sędziowie protestowali przeciwko polityce rządu PiS. Oprócz flag PO, powiewały też flagi KOD-u, PSL-u i Unii Europejskiej. „ Nie zgadzamy się na antyunijną politykę rządu! – krzyczeli ze sceny młodzi samorządowcy z PO. Tłum skandował: „Łapy precz od demokracji! Łapy precz od edukacji!”, „Nie ma zgody na takie metody!” oraz „Podła zmiana!”. Pół godziny przed rozpoczęciem marszu odniósł się do niego w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Dzisiaj w Warszawie wiele osób ma maszerować w Marszu Wolności. Otóż ta wolność dzisiaj w Polsce jest i tylko ten, kto w ogóle nie dostrzega rzeczywistości, może to kwestionować”

 • Prymas Wojciech Polak: Krzyż nie jest znakiem walki

  „Krzyż jasno upomina i przestrzega, że prawdziwym bluźnierstwem jest wykorzystywanie go jako znaku walki z kimkolwiek czy przeciw komukolwiek. Nie może być więc niesiony na czele takiej czy innej grupy, choćby sama miała jakieś poczucie, że jest wierząca czy do wiary się odwołuje, gdy podczas tego marszu czy pochodu padają słowa nienawiści, złości, agresji, podszyte wprost chęcią poniżenia, zniszczenia czy zniesławienia innych – mówił w Pakości abp Polak. Słowa prymasa padły tydzień po manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego, który przeszedł przez Warszawę m.in. pod hasłami antyimigranckimi. Członkowie ONR nieśli w pochodzie krzyż.

 • Apel do premier Szydło o referendum w sprawie reformy edukacji

  Rodzice sprzeciwiający się reformie przyszli do pani premier z apelem o referendum. Przynieśli jej przesłanie: „Na uczciwość nigdy nie jest za późno”. Do listu dołączyli prace plastyczne uczniów ilustrujące apel o uczciwość. Z kancelarii premiera nikt do nich nie wyszedł. Akcja zbierania podpisów zaczęła się 31 stycznia, a 20 kwietnia wniosek o referendum wraz z 910 tys. podpisów został złożony w Sejmie. Rodzice, ZNP i politycy opozycji domagają się, aby Sejm jak najprędzej przeprowadził debatę na temat referendum.

 • Miesięcznica smoleńska i kontrmanifestacje

  Majowa miesięcznica była pierwszą od wejścia w życie ustawy o zgromadzeniach. Ustawa nie pozwala na organizowanie innych demonstracji w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne. A takim są miesięcznice smoleńskie. Mimo to legalnie odbyły się dwie kontrmanifestacje. Sąd okręgowy uznał bowiem, że ustawa nie pozwala zakazać zgromadzeń zgłoszonych w trybie uproszczonym.
  – Te białe róże, które tam widać, to symbol nienawiści i głupoty. Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści – mówił Jarosław Kaczyński nawiązując do kwiatów przynoszonych co miesiąc przez Obywateli RP na znak pokojowych zamiarów i solidarności z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej.
  Kontrmanifestantów, którzy próbowali zablokować marsz smoleński idący z kościoła, policja usunęła siłą i wylegitymowała. Manifestujący krzyczeli:„Wolność zgromadzeń”, „Wolność, równość, demokracja”, „Ręce precz od grobów”.

 • Miesięcznica smoleńska i kontrmanifestacje

  Majowa miesięcznica była pierwszą od wejścia w życie ustawy o zgromadzeniach. Ustawa nie pozwala na organizowanie innych demonstracji w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne. A takim są miesięcznice smoleńskie. Mimo to legalnie odbyły się dwie kontrmanifestacje. Sąd okręgowy uznał bowiem, że ustawa nie pozwala zakazać zgromadzeń zgłoszonych w trybie uproszczonym. – Te białe róże, które tam widać, to symbol nienawiści i głupoty. Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści – mówił Jarosław Kaczyński nawiązując do kwiatów przynoszonych co miesiąc przez Obywateli RP na znak pokojowych zamiarów i solidarności z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Kontrmanifestantów, którzy próbowali zablokować marsz smoleński idący z kościoła, policja usunęła siłą i wylegitymowała. Manifestujący krzyczeli:„Wolność zgromadzeń”, „Wolność, równość, demokracja”, „Ręce precz od grobów”.

 • Kapelan neofaszystów z zakazem

  Biskup Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski, zakazał publicznych wypowiedzi na tematy polityczne ks. Romanowi Kneblewskiemu, nieoficjalnemu kapelanowi neofaszystów. To efekt publikacji „Wyborczej”. W artykule opisane zostały skandaliczne wypowiedzi, w których ksiądz m.in. lżył ludzi o innych poglądach, gloryfikował faszyzm, przyrównywał polityków lewicy do zwierząt.

 • Rodzice znów protestowali przeciw reformie edukacji minister Anny Zalewskiej

  Część z nich nie posłała dzieci do szkół.

 • Nękanie niepokornego sędziego

  Prokuratura wystąpiła o billingi telefoniczne sędziego Waldemara Żurka. Sędzia jest też nękany kontrolami CBA i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przeciekami do brukowców. Żurek to krakowski sędzia i rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Jako twarz KRS często występuje w mediach i krytykuje plany ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który chce podporządkować KRS politykom.

 • Marsz Równości w Krakowie

  Pod hasłem „Cała przyjemność po naszej stronie” ulicami Krakowa po raz 13. przeszedł Marsz Równości. „Żądamy równości małżeńskiej. Żądamy prawa do adopcji. Żądamy respektowania praw osób transpłciowych. Żądamy karania przestępstw z nienawiści” – napisali w manifeście organizatorzy. Kontrmanifestację zorganizowała Młodzież Wszechpolska, obie grupy maszerowały oddzielone od siebie kordonem policjantów. Według organizatorów w Marszu Równości wzięło udział 2,5 tys. osób

 • Nieporęt przeciw pomysłowi PiS na metropolię

  W podwarszawskim Nieporęcie odbyło się referendum na temat włączenia gminy do metropolii warszawskiej. Przy frekwencji wynoszącej 39,5 proc. przeciw przyłączeniu do Warszawy było 96 proc. mieszkańców. Głosowanie było reakcją na projekt PiS przewidujący stworzenie megapowiatu, który wchłonąłby ponad 30 podwarszawskich gmin i Warszawę. PiS wycofał, krytykowany projekt, ale część samorządów postanowiła i tak przeprowadzić referenda w tej sprawie.

 • Sąd Najwyższy skrytykował reformy ministra Ziobry

  „Działania władz prowadzą do destrukcji systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie. (…) Przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych służących podporządkowaniu sądów politykom” – oceniło przeprowadzaną przez ministra sprawiedliwości reformę sądownictwa zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie wezwali prezydenta, premier i ministra sprawiedliwości do dyskusji o „rzeczywistej i potrzebnej reformie wymiaru sprawiedliwości”.

 • I Kongresu Sejmików Województw RP przeciw centralizacji władzy

  Do Łodzi zjechało ok. 500 z 555 radnych wojewódzkich z całej Polski, zaproszenia przyjęli też m.in. liderzy partii opozycyjnych, były premier Jerzy Buzek i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wojewódzcy radni i marszałkowie przygotowali wspólną deklarację, w której sprzeciwiają się centralizacji władzy. Zaapelowali o poszanowanie konstytucyjnych praw samorządów
  i sprzeciwili się łamaniu zasady pomocniczości, która każe podejmować decyzje na możliwie najniższym szczeblu.

 • Rząd Beaty Szydło przestał wspierać telefon zaufania dla dzieci

  Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu 116 111 z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powiedziała „Gazecie Wyborczej”: – W latach 2009-15 startowaliśmy w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki temu dostawaliśmy od 70 do 150 tys. wsparcia. Do tego na lata 2014-16 udało nam się zdobyć wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, to było aż 600 tys. złotych, dzięki którym udało nam się uruchomić dodatkowe stanowiska i przeprowadzić dużą kampanię informacyjną. Dziś wiemy, że mimo wysokich ocen nie będzie kontynuacji programu w MEN. A MSWiA nie zorganizowało konkursu, w którym moglibyśmy zdobyć pieniądze.

 • Prawnicy w obronie niezależności sądów

  I Kongres Prawników Polskich zwołali w Katowicach sędziowie, adwokaci i radcowie prawni zaniepokojeni rządowymi projektami zmian zmierzającymi do ograniczenia niezależności sądów. Organizatorami były Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Naczelna Rada Adwokacka. Najważniejszy punkt uchwały Kongresu to powołanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Zajmie się ona oceną zmian w systemie prawnym. „Z katowickiego Kongresu Prawników Polskich warto zapamiętać kilka momentów: ręce unoszące w górę egzemplarze konstytucji podczas wystąpienia prezydenckiego ministra Andrzeja Dery, słowa prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, że to konstytucji, a nie partii sędziowie przysięgali wierność, wreszcie niemal tysiąc delegatów opuszczających salę w proteście przeciwko połajankom, które usłyszeli z ust wiceministra sprawiedliwości – napisał w „Gazecie Wyborczej” Wojciech Czuchnowski.

 • Z udziału w festiwalu w Opolu zrezygnowało już ponad dwudziestu artystów

  Awantura zaczęła się, gdy szef organizującej festiwal TVP Jacek Kurski nie zgodził się na występ Kayah. Wokalistkę do udziału w swoim jubileuszu zaprosiła Maryla Rodowicz, ale Kurskiemu nie spodobało się wsparcie Kayah dla KOD-u i„czarnego protestu”. Na znak protestu wycofała swój udział Katarzyna Nosowska. Przez cały weekend rezygnowali kolejni zaproszeni artyści. M.in.: Audiofeels, Kasia Cerekwicka, Kasia Kowalska, Kombi, Blue Café, Urszula, Andrzej Piaseczny, który w Opolu miał obchodzić swoje 25-lecie, czy Pectus. Rodzeństwo Młynarskich zaapelowało do TVP, by zostawiła w spokoju piosenki ich ojca i uszanowała ich żałobę. Na festiwalu ma się odbyć benefis sympatyzującego z PiS Jana Pietrzaka oraz zagra discopolowy zespół Akcent i Zenek Martyniuk.

 • TVN 24 ujawnił szokujący film z komisariatu o śmierci Igora Stachowiaka

  Widać na nim, jak leżący na ziemi i skuty kajdankami mężczyzna jest rażony przez policjantów paralizatorem. 25-letni Igor Stachowiak rok temu zmarł we wrocławskim komisariacie. Dotąd żaden z funkcjonariuszy z tego komisariatu nie został ukarany. PO chce komisji śledczej i dymisji wiceministra.

 • Ruchy Miejskie pójdą do wyborów samorządowych

  Debatą o demokracji miast zakończył się V Kongres Ruchów Miejskich, po raz pierwszy zorganizowany w kilku miastach jednocześnie. Na Śląsk i do Zagłębia zjechali przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji z około 20 miast. Wzięli w nim udział m.in. Robert Biedroń i Jacek Jaśkowiak, wywodzący się ze środowisk aktywistów prezydenci Słupska i Poznania. Podczas kongresu dyskutowano o polityce mieszkaniowej, wyrównywaniu szans, ekologii i budżecie partycypacyjnym. Najważniejszym tematem były jednak wybory samorządowe w 2018 r. Przesłanie jest jasne: ruchy miejskie w wyborach powinny startować.

 • Dymisje za ukrywanie okoliczności śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie

  Dopiero po roku stracili za to stanowiska wrocławscy komendanci policji. Nagranie z komisariatu prokuratura ma od kilku miesięcy, ale dotąd nie postawiła nikomu zarzutów. Sprawą śmierci Stachowiaka zainteresował się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Według RPO zachowanie policjantów to „ewidentne przekroczenie dopuszczalnych prawem granic w celu wymuszenia zeznań i upokorzenia zatrzymanego”. Bodnar podkreślał, że zarejestrowano, jak funkcjonariusze zadawali „cierpienie fizyczne i psychiczne” 25-latkowi, grozili, że jeśli nie będzie wykonywał ich poleceń, to będzie ponownie rażony prądem.

 • TVP pozwała za teksty o festiwalu w Opolu

  Telewizja Polska oświadczyła, że skierowała pozwy o ochronę dóbr osobistych przeciwko Agorze (wydawcy „Wyborczej”), Grupie Wirtualna Polska, Ringier Axel Springer Polska i Newsweek Polska. Według TVP ostatnie publikacje w mediach na temat festiwalu w Opolu „dodatkowo zaogniły sytuację ze szkodą dla wydarzenia, artystów i widzów”. W oświadczeniu czytamy też : „W związku z pojawiającymi się w prasie i uporczywie powtarzanymi w mediach informacjami, jakoby w TVP funkcjonowała cenzura artystów występujących w Festiwalu Opole 2017, TVP oświadcza, że takie twierdzenia są nieprawdziwe i naruszają dobre imię Spółki”.

 • Przeciw reformie ministra Ziobry

  Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przyjęła krytyczną uchwałę wobec proponowanych przez rząd PiS zmian w sądownictwie. „Wejście w życie tych przepisów podważyłoby zasadę podziału i równowagi oraz nie zależności sądów i niezawisłości sędziów” – czytamy w uchwale. Chodzi nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • Wycinka Puszczy Białowieskiej przybrała na sile

  Do Puszczy Białowieskiej zwieziono z innych regionów tzw. harvestery – maszyny mogące wycinać olbrzymie połacie lasu. -Patrole Greenpeace i naszej organizacji dostarczają dowodów, że wycinka puszczy przybrała na sile – mówił na konferencji kilku organizacji ekologicznych Dawid Kaźmierczak z fundacji Dzika Polska. – Na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw wyrąbano w tym roku kilkanaście tysięcy drzew w drzewostanach ponadstuletnich – informował. Ministerstwo Środowiska tłumaczy wycinki względami bezpieczeństwa, ale wiele z nich jest prowadzonych z dala od dróg i szlaków turystycznych. Mają komercyjny cel – drewno jest wywożone i sprzedawane. Organizacje ekologiczne zapowiadają kolejny etap walki w obronie puszczy.

 • Ekolodzy zablokowali wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej

  Aktywiści z Greenpeace i fundacji Dzika Polska przykuli się do drzew i zablokowali na jeden dzień wycinkę. Ekolodzy weszli na polanę, gdzie pracowały dwa harvestery. Te maszyny leśne są w stanie wyciąć w ciągu doby ponad 200 drzew. Tyle, ile ekipa pilarzy w ciągu miesiąca. Dwaj aktywiści przykuli się do drzew na wysokości kilku metrów. Reszta rozwinęła transparenty z hasłami: „Puszcza to nie plantacja”, „Cała puszcza parkiem narodowym”, „Stop wycince!”

 • Sejm nie zajmie się referendum edukacyjnym

  Marszałek Kuchciński nie wprowadził do porządku obrad Sejmu dyskusji nad wnioskiem o referendum ws. reformy edukacji. 24 maja w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy rodzice złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum (wcześniej zebrali w tej sprawie ponad 910 tys. podpisów, ale marszałek Sejmu zablokował dyskusję na ten temat). 25 i 26 maja w wielu miastach rodzice wyszli na ulice. Pikiety i protesty odbyły się m.in. w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Gdyni, Olsztynie i Krakowie. Swoje miasta oplakatowali też m.in. rodzice z Oświęcimia, Chrzanowa, Cieszyna.

 • Marsz w obronie Puszczy Białowieskiej

  W proteście przeciwko zamykaniu puszczy i prowadzonym tam wycinkom maszerowało ok. 200 osób. Spacerujący po puszczy zostali spisani przez Straż Leśną, grożą im postępowania przed sądem lub mandaty do 500 zł. Spacer był wyrazem sprzeciwu wobec dewastacji Puszczy Białowieskiej przez ministra środowiska Jana Szyszkę oraz zamykania jej przed społeczeństwem. Data nie była przypadkowa – polski rząd do 27 maja miał czas dany przez Komisję Europejską na wycofanie się z wycinki puszczy.

 • Wielki Marsz Równości

  Według organizatorów w III Trójmiejskim Marszu Równości wzięło udział ok. 5 tys. osób. To rekord. Po raz pierwszy marsz otworzył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Zepsuty i zboczony jest ten, kto sieje nienawiść i zwraca się do drugiego człowieka z wrogością – powiedział. W marszu szli też inni politycy PO oraz Nowoczesnej i Partii Razem.

 • Narodowcy zaatakowali „Klątwę”

  Działacze m.in. ONR, Młodzieży Wszechpolskiej i Krucjaty Różańcowej próbowali zablokować pokaz „Klątwy” Olivera Frljicia w warszawskim Teatrze Powszechnym. Manifestację obrońców spektaklu zorganizowali Obywatele Solidarni w Akcji. Race, krzyki: „Wielka Polska katolicka” i „Koniec wesela, wracajcie do Izraela”, szarpanina i kordon policji oddzielający dwie manifestacje. W obronie teatru przemawiali m.in. poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej, działacze KOD-u, Razem i Inicjatywy Polskiej. Na antysemickie okrzyki wznoszone przez narodowców demonstrujący obrońcy teatru odpowiadali: „Jezus Chrystus nie był biały!”
  „Klątwa” Frljicia wywołała wiele kontrowersji. Przeciwko przedstawieniu protestowali przedstawiciele środowisk narodowych oraz katolickich. Konferencja Episkopatu Polski oceniła, że spektakl „ma znamiona bluźnierstwa”, a Prokuratura Okręgowa  wszczęła z urzędu dochodzenie w tej sprawie.

 • Zjazd KOD w Toruniu. Łoziński nowym przewodniczącym. Kijowski pod sąd koleżeński

  Zgłosiło się dwóch kandydatów na przewodniczącego. Pierwszy – Mateusz Kijowski, dotychczasowy lider organizacji, krytykowany za długi alimentacyjne i faktury na 91 tys. zł, jakie firma, którą prowadził z żoną, wystawiała KOD. Drugim kandydatem był Krzysztof Łoziński, działacz antykomunistycznego podziemia i jeden z inspiratorów powstania Komitetu Obrony Demokracji. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej padł wniosek o postawienie Kijowskiego przed sądem koleżeńskim KOD. Został przyjęty przez delegatów. Wtedy Kijowski ogłosił, że sprawozdanie komisji rewizyjnej jest nieprawidłowe, i zrezygnował z wyborów. Łoziński został jedynym kandydatem. Poparło go 130 delegatów, 28 było przeciw, a siedmiu wstrzymało się.

 • Sąd w Poznaniu odmówił rejestracji fundacji Trans-Akcja pomagającej osobom transpłciowym,

  bo jej cele są „niezgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej”. „Podstawowe interesy Polski dotyczą obszarów o szczególnym znaczeniu dla państwa, tj. obszarów, których »ciężar gatunkowy« jest większy niż ten wskazany w statucie fundacji” – napisała referendarz sądowa Marta Nebelska-Zawada. Zachowanie poznańskiego sądu skomentowała w „Gazecie Wyborczej” Edyta Baker, prezeska warszawskiej fundacji Trans-Fuzja powstałej w 2008 r. :„ Nie mieliśmy problemów z rejestracją, choć przepisy były takie same”.

 • Apel prezydentów. 4 czerwca – święto polskiej wolności

  „4 czerwca 1989 r. to data szczególna w dziejach naszego państwa. To wtedy Polacy wzięli udział w wolnych wyborach do Senatu i częściowo wolnych wyborach do Sejmu, decydując o demokratycznej perspektywie naszego kraju. (…) Bądźmy tego dnia widoczni, przypnijmy biało-czerwone kokardy narodowe, wywieśmy flagi, zorganizujmy okolicznościowe spotkania. Pokażmy wspólnie, jak istotną wartością jest dla nas odzyskana wolność. Bądźmy tego dnia razem! – zaapelowali Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa.