Europejski Trybunał Praw Człowieka


typ dokumentu

Komunikat Prasowy

opublikowany

2022

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Trybunał w Strasburgu rozpatrzy skargę obywatela Polski, który zarzucił, że ograniczenia COVID-owe w zasadach organizacji protestów naruszały prawo do pokojowego zgromadzania.   Polskie sądy uznały, że prezydent miasta mógł zakazać organizacji zgromadzenia na mocy obowiązujących ograniczeń w Prawie o zgromadzeniach (powołując się na zagrożenie zdrowia ludzi) i na podstawie rozporządzeń ograniczających liczebność zgromadzeń od 5 […]

typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

tagi

, ,

Zawiadomienie o sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu sędziego polskiego Sądu Najwyższego Europejski Trybunał Praw Człowieka powiadomił Rząd Polski o sprawie Wróbel przeciwko Polsce (skarga nr 6904/22) i poprosił o przedstawienie swoich uwag. Sprawa dotyczy uchylenia immunitetu Panu Wróblowi, sędziemu Sądu Najwyższego, w celu postawienia mu zarzutu zaniedbania karnego. Pan Wróbel twierdzi, że nastąpiło to w wyniku […]

typ dokumentu

Komunikat Prasowy

opublikowany

2022

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Interim measure in case concerning charges brought against Kraków Regional Court judge for applying the European Court’s case-law

typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC); Stanowisko w sprawie nie wykonywania wyroku ETPCz w sprawie Xero Flor p. Polsce

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 6/21, K 7/21); 2022.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grzęda (angielski)

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Środki ochrony budżetu Unii: Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w pełnym składzie, oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej i Wyrok

opublikowany

2022

tagi

Independence of the justice system – Article 6 § 1 (right to a fair trial – independent tribunal) of the European Convention on Human Rights (“the Convention”):

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrok Advance Pharma

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2022

The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case of Grzęda v. Poland (application no. 43572/18) was allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the Court – ECHR 066 (2021).

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe i Uchwały

opublikowany

2021

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka i Organizacje międzynarodowe

„The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

autor/źródło

Inne

CASE OF GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND (Application no. 26374/18)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wielka Izba ETPC: nieprawidłowości w powołaniu sędziów islandzkiego Sądu Apelacyjnego doprowadziły do naruszenia art. 6 EKPC

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka autorstwa Katarzyny Wiśniewskiej i Marcina Szweda

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy