Europejski Trybunał Praw Człowieka


„O standardzie, który się nie przyjął (w Polsce). Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w świetle przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by pozbawienie wolności wynikało z rzeczywistych wymogów interesu publicznego, przeważających nad poszanowaniem […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Organizacje pozarządowe

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2023

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Skarga ETPCz; Applications nos. 30614/22 and 30848/22

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2023

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2023

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Skarga ETPCz; Applications nos. 8520/22 and 10335/22 Marek Tadeusz EPLER against Poland and Marcin Wojciech SKUBISZEWSKI against Poland

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2023

Skarga ETPCz; Applications nos. 46748/21 and 46958/21 K.O. and V.O. against Poland and M.O. and V.O. against Poland lodged on 11 September 2021 and 2 September 2021 respectively communicated on 6 February 2023

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2023

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Skarga ETPCz; Application no. 19561/22 Johann, Dephaer BOISTEAU against Poland lodged on 6 April 2022

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2023

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w związku z upływem w dniu 20 grudnia 2022 r. kadencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa TK z naruszeniem przepisów, co rodzi pytanie o to, czy jej wybór był ważny. Pomijając nawet te uzasadnione wątpliwości, jej kadencja upływa 20 grudnia 2022 r. […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

typ dokumentu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeczenia

opublikowany

2022

autor/źródło

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przeanalizowała efektywność działania wymiaru sprawiedliwości, w tym czas oczekiwania przez strony procesowe na uzyskanie orzeczenia sądu. Od lat ten problem poruszany jest w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskich sprawach. ETPCz wielokrotnie stwierdzał naruszenie przez Polskę art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim gwarantuje on prawo jednostki […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Najnowsze wpisy