Komisja Europejska


DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Sprawozdanie na temat praworządności z 2021 r. Rozdział dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce   Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Sprawozdanie na temat praworządności z 2021 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

ILGA EUROPE, Rule of Law Report 2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

ILGA EUROPE

The Liberties Rule of Law Report 2022 is the third annual report on the state of rule of law in the European Union (EU) published by the Civil Liberties Union for Europe (Liberties) – the most in-depth reporting exercise to date on the rule of law in the EU by an NGO net- work. The […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Civil Liberties Union for Europe

Democracy Reporting International, Rule of Law Report 2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Democracy Reporting International

Komisja Europejska; Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (UE, EURATOM) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii; 02.03.2022.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

Oświadczenie EPD w sprawie sprawozdania Komisji na temat praworządności w 2022 r.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Fundacja Batorego [Stefan Batory Foundation] , Rule of law report for 2021

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

ENCJ contribution for the 2021 European Commission Rule of Law report Relevant developments in relation to the independence of the judiciary The ENCJ would like to contribute to the Rule of Law report. There are 2 sections to the contribution. Section 1 deals with the ENCJ statements in 2020 on Rule of Law issues. The […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2021

autor/źródło

Europejska Sieć Rad Sądownictwa

International Commission of Jurists (Międzynarodowa Komisja Prawników), Rule of Law Report 2021

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2021

autor/źródło

International Commission of Jurists

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2021 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Poland Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2021 Rule of Law Report The rule of law situation in the […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2021

autor/źródło

Komisja Europejska

Komisja Europejska, European Rule of Law Mechanism: input from Member States (POLAND)

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2021

autor/źródło

Komisja Europejska

typ dokumentu

Inne, Raport, i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2021

autor/źródło

Komisja Europejska

ENHRI (Europejska Sieć Organów Ochrony Praw Człowieka), Rule of Law Report 2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2021

autor/źródło

ENNHRI

The ongoing negotiations between the EU institutions and members states about how to link funding to respect for rule of law might lead to another tool ensure that member state comply with the treaties. In this report Civil Development Forum (FOR) evaluated previous activities and tools used by the European Union, other in other international […]

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2020

autor/źródło

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju

Komisja Europejska, Rule of Law Report 30.9.2020

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Komisja Europejska

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2020 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Poland Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 Rule of Law Report The rule of law situation in […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Komisja Europejska

Responsibility of the Managing Authorities and beneficiaries of EU cohesion policy funds to comply with the principle of non-discrimination based on sexual orientation and gender identity

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Szanowni członkowie Komisji Europejskiej, Zwracamy się do Państwa w związku z pogłębiającym się załamaniem rządów prawa w Polsce, a w szczególności w związku z działaniami, które muszą zostać podjęte przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i wyborem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dear Honourable Members of the European Commission, We are writing to you in respect of the worsening breakdown of the rule of law in Poland, as well as specifically in regard to actions that must be taken ahead of the upcoming presidential election and election of the First President of the Supreme Court.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe


Najnowsze wpisy