International Commission of Jurists (Międzynarodowa Komisja Prawników), Rule of Law Report 2021ِْ-Joint-statement-Rule-of-Law-2021-ENG.pdf

opublikowany

22/09/2021

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej

autor/źródło

International Commission of JuristsInternational Commission of Jurists (Międzynarodowa Komisja Prawników), Rule of Law Report 2021Civil society recommendations: how the Commission can improve the credibility, inclusiveness and impact of the Rule of Law Report


plik

ِْ-Joint-statement-Rule-of-Law-2021-ENG.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej


autor/źródło

International Commission of JuristsWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200