Debaty
Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, będący demokratycznym przedstawicielstwem osób prowadzących badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne, stwierdza, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K3/21 z 7.10.2021 r.: – jest dotknięte wadliwością wynikającą z nienależytej obsady składu; – przyjmuje, jako podstawę wnioskowania, szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia wstanie normatywnym (polskim i europejskim) i wiedzy prawoznawczej na […]

Czytaj dalej

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

7 października 2021 r. w sprawie wniosku Premiera RP (K 3/21) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasadnicze dla funkcjonowania Unii Europejskiej przepisy Traktatów, art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 19 TUE wyrażające istotę procesu integracji europejskiej i zapewniające skuteczność praw obywateli Unii, w tym również obywateli polskich, poprzez przyznanie im prawa do efektywnego środka prawnego i zobowiązujące […]

Czytaj dalej

Prawo i moralność UE dotyczą też Polski. Francja i Niemcy ostro o TK Przyłębskiej [CAŁE OŚWIADCZENIE]

Członkostwo w UE musi iść w parze z pełnym przestrzeganiem wspólnych wartości i zasad. To obowiązek moralny i prawny” – piszą we wspólnej deklaracji po wyroku polskiego TK ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Ostra reakcja mediów i polityków europejskich.   Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec pojawiło się na stronie niemieckiego MSZ 8 […]

Czytaj dalej

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

Szanowne Panie i Panowie,   Laureatami  nagrody Der österreichische Verfassungspreis są osoby, których działalność została uznana za ważną, mającą znaczenie dla Konstytucji. Konstytucji jako fundamentu państwa i społeczeństw. Częścią składową tego fundamentu jest edukacja, przede wszystkim edukacja obywatelska. Bo świadomy, dobrze w szkole edukowany obywatel odnajduje w konstytucji tarcze i miecz. Tarcze, która chroni – […]

Czytaj dalej

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

7 października Trybunał Konstytucyjny (TK) pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) jest niezgodny z polską Konstytucją w zakresie, w jakim integracja równych i suwerennych państw tworzących Unię Europejską osiąga „nowy etap”, w którym – w ocenie członków […]

Czytaj dalej

Prof. Łętowska dla OKO.press po wyroku TK: „Nie ma żadnego konfliktu między konstytucją a prawem UE”

To coś absolutnie bezprecedensowego. Mamy wypowiedzenie, kompletne zakwestionowanie samej zasady lojalnej współpracy między państwami UE, zapisanej w art. 4 traktatu. To samo serce Unii” – prof. Ewa Łętowska komentuje czwartkowe orzeczenie TK Julii Przyłębskiej.   W długo oczekiwanym orzeczeniu upolityczniony Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Julii Przyłębskiej 7 października 2021 postanowił: wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące polskiego sądownictwa […]

Czytaj dalej

Gdyby potraktować serio orzecznie TK, Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej – mówi prof. Biernat

Trybunał Konstytucyjny poszedł znacznie dalej niż wniosek premiera. W sentencji zawarł deklarację polityczną. A do tego orzekł o niezgodności z konstytucją rzeczy, których nie ma ani w przepisach traktatowych, ani w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE – ocenia prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku.   „Spodziewałem się, że wyrok Trybunału będzie zgodny z wnioskiem […]

Czytaj dalej

Prawny polexit. TK Julii Przyłębskiej orzekł, że wyroki TSUE są sprzeczne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem Julii Przyłębskiej orzekł, że interpretacja artykułu 1 i 19 Traktatu o UE, którą przedstawia Trybunał Sprawiedliwości UE, jest sprzeczna z konstytucją. Premier użył TK, żeby zablokować sędziom powoływanie się na wyroki TSUE i mieć para-argument w rozmowach z Komisją Europejską.   7 października Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem Julii Przyłębskiej w sprawie […]

Czytaj dalej


Najnowsze wpisy