Debaty
Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń TSUE dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej licznych nieścisłości i przekłamań na temat konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, jako przedstawiciele organizacji pozarządowychi środowisk prawniczych działających na rzecz ochrony praw i wolności człowieka czujemy się w obowiązku przedstawić obywatelom rzeczywisty stan sprawy. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna informacjaoskutkach wspomnianych […]

Czytaj dalej

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego o środkach tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakłada ultra vires zobowiązania na Polskę, wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz […]

Czytaj dalej

Wszyscy Jesteśmy Rzecznikami – akcja obywatelska wspierająca RPO Adama Bodnara

Ponad 270 tys. pism oraz 150 tys. telefonów z całej Polski przyjęło przez 6 lat działalności Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatnie miesiące udowodniły jak ważny to urząd, nauczyły nas także, że sami powinniśmy dbać o to, aby prawa człowieka były przestrzegane. Wysiłek włożony przez Adama Bodnara powinien zaprocentować, dlatego powstała akcja #WSZYSCYJESTEŚMYRZECZNIKAMI, w którą zaangażowało […]

Czytaj dalej

Zakończenie pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez dr hab. Adama Bodnara.  Podziękowania od autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, w imieniu wszystkich autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego, pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną, bezkompromisową i niezłomną walkę o podstawowe prawa i wolności obywatelskie oraz przestrzeganie zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niezależności sądownictwa, rządów prawa czy trójpodziału władz. Pana postawa […]

Czytaj dalej

Konferencja Ambasadorów RP: Komentarz do „spotkania w Budapeszcie”

Wielkanoc. Bardzo chcieliśmy w Polsce dostać choć odrobinę, choć ten tydzień, spokoju od ekscesów rządu PiS, od nadchodzących ze świata wieści o dalszej obniżającej się pozycji naszego państwa na arenie międzynarodowej. Ale niestety, nie było nam to dane. Rządząca grupa niekompetentnych szkodników, nie zaprzestaje swojej aktywności

Czytaj dalej

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

Sąd Apelacyjny w Krakowie jako drugi w Polsce orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem, przewidzianym przez Konstytucję. Do czasu wydania wyroku przez TSUE powinna się powstrzymać od działalności orzeczniczej we wszystkich sprawach

Czytaj dalej

Zaskakująca decyzja prokuratora Święczkowskiego: odwołał prokuratora z zesłania

Prokurator Andrzej Piaseczny podpadł Święczkowskiemu jeszcze za czasów pierwszych rządów PiS. Śledczy spekulują, jakie mogą być przyczyny niespodziewanej łaski prokuratora krajowego

Czytaj dalej

Odwrócony efekt palca Lichockiej

Cała filozofia podwójnego państwa (Doppelstaat) opiera się bowiem na prymacie polityki nad prawem, a więc w gruncie rzeczy na geście wyprostowanego środkowego palca. Być może na Krupówkach też pojawił się palec, tyle że wyciągnięty w drugą stronę, ale w ostatecznej instancji sprowokowany przez upartyjnione państwo?

Czytaj dalej

Rządzący od lat dyskredytują TSUE. Wniosek Morawieckiego do TK ma w tym jeszcze pomóc

Premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby potwierdzić wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Przypominamy, jak rządzący od lat dezawuują prawo unijne i orzeczenia TSUE

Czytaj dalej

KE skarży polski rząd do TSUE. Nie uznaje uchylenia immunitetów sędziom Tulei i Morawiec

Komisja Europejska skarży do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy naruszające niezawisłość sędziowską. Wnioskuje do TSUE o uniemożliwienie Izbie Dyscyplinarnej dalszego uchylania immunitetów sędziom i uchylenie decyzji znoszących immunitet sędziom Tulei i Morawiec

Czytaj dalej

Łukasz Woźnicki: Nowelizacja ustawy o SN przyjęta. „Domknie kontrolę nad tym sądem”

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu i zakończył prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. – Ta ustawa domyka kontrolę nad najwyższym organem władzy sądowniczej – ostrzegali senatorowie opozycji i sędziowie SN.

Czytaj dalej

Groźne skamieliny w kodeksie karnym, czyli ekshumacja cenzury w Polsce

Przepisy, o których sądziliśmy, że są słusznie zapomniane i z powodu niestosowania obumarły, zostały entuzjastycznie wydobyte z grobu przez autorytarną władzę

Czytaj dalej

Niemiecki Trybunał spełni marzenie Ziobry? Wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy UE

Niemiecki TK 26 marca 2021 zażądał, by prezydent Frank-Walter Steinmeier wstrzymał się z podpisaniem ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Powodem skarga eurosceptycznej prawicy bliskiej AfD. Argumenty? Bardzo podobne do narracji Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry

Czytaj dalej

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

Sędzia Paweł Juszczyszyn złożył w 46 sądach okręgowych precedensowe wnioski dotyczące jego zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną. Chce, by sędziowie w całym kraju orzekali, czy został zawieszony i czy Izba jest legalna. To test na niezależność i odwagę sędziów

Czytaj dalej

Prof. Jędrzej Skrzypczak: SLAPP narasta. Czas wyznaczyć granicę nękania pozwami

Oczywiście, każdy ma prawo do sądu. Ale organy państwa, wytaczając sprawy mediom, powinny się dziesięć razy zastanowić. Może twarda, jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zniechęci władze do pozywania dziennikarzy – mówi prof. Jędrzej Skrzypczak, prawnik i politolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Czytaj dalej

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

Sędzia Maciej Nawacki, symbol PiS-owskich zmian w sądach chce, by nowa KRS zdyscyplinowała upomnieniem Sąd Najwyższy. Ma to być kara za przekazanie dziennikarzom informacji, że znany ze ścigania niezależnych sędziów Przemysław Radzik sam miał wyrok dyscyplinarny

Czytaj dalej


Najnowsze wpisy