Obowiązek ochrony przyrody


Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP zawetował:     1. Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. 2. Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie […]

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Weto ustawy o zmianie ustawy o lasach; 26.10.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP


Najnowsze wpisy