Prezydent RP; Weto ustawy o zmianie ustawy o lasach; 26.10.2015komunikat_-_weto_-_lasy.rtf

opublikowany

26/10/2015

typ dokumentu

Wniosek

autor/źródło

Prezydent RPPrezydent RP; Weto ustawy o zmianie ustawy o lasach; 26.10.2015Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP zawetował:

 

 

1. Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r..

3. Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o lasach.


plik

komunikat_-_weto_-_lasy.rtf

Pobierz

opublikowany

26/10/2015


typ dokumentu

Wniosek


autor/źródło

Prezydent RPWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200