Ustrój


Polskie Stowarzyszenie Prawa Konstytucyjnego przesyła Państwu Raport o  stanie przestrzegania Konstytucji RP w okresie IX kadencji Sejmu RP (2019–2023).   Raport Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego o stanie przestrzegania Konstytucji RP       Idea opracowania raportu o stanie przestrzegania Konstytucji RP została sformułowana podczas Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w 2022 r. Realizację […]

opublikowany

2023

Polish Judges’ Association „Iustitia” opinion against the draft law amending the law on the Supreme Court and certain other laws (Sejm print no. 2870)

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

typ dokumentu

Inne i Oświadczenie

opublikowany

2023

Wybory parlamentarne 15 października były konkurencyjne, a wyborcy mieli szeroki wybór politycznych alternatyw, jednak partia rządząca uzyskała wyraźną przewagę poprzez niewłaściwy wpływ na wykorzystanie zasobów państwa i mediów publicznych. Wybory odbyły się w wysoce spolaryzowanym środowisku i były postrzegane jako decydujące dla przyszłości Polski w kluczowych kwestiach, w tym odporności instytucji demokratycznych, wolności osobistych i […]

opublikowany

2023

autor/źródło

ODIHR

1. Konferencja Ambasadorów RP opublikowała niedawno raport –  Polska polityka zagraniczna w ruinie. Okres rządów  PiS (2015-2023)[1], w którym podkreślono, że następstwem działań PiS, nakierowanych na przekształcenie Polski w nacjonalistyczno-klerykalne państwo autorytarne, jest m.in. „znaczne ograniczenie wpływu Polski na przebieg i wyniki procesów decyzyjnych w UE, marginalizacja siły koalicyjnej kraju wewnątrz Unii oraz znikoma przydatność […]

opublikowany

2023

Raport podsumowujący wyniki badań ilościowych i jakościowych

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2023

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Archiwum Osiatyńskiego przedstawia raport o innowacyjnych rozwiązaniach w prawie Unii Europejskiej dotyczących praworządności i obszarach wymagających poprawy. Głos w dyskusji zabierają: Barbara Grabowska-Moroz | Daniel Hegedüs | Maciej Krogel | John Morijn | Patryk Wachowiec | Edit Zgut-Przybylska.

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Ocena zgodności ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej (w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna Handlowa

typ dokumentu

Inne, Opinia, i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

INTRODUCTION In anticipation of an official invitation from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland to observe the upcoming parliamentary elections, and in accordance with its mandate, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) undertook a Needs Assessment Mission (NAM) from 18 to 24 May. The NAM was composed […]

opublikowany

2023

Projekt zmian zmniejszający wymagany skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2023

autor/źródło

Sejm RP

tagi


Najnowsze wpisy