Sejm


U S T AWA o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt opublikowany w nocy 13.12.)

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2022

autor/źródło

Sejm RP

tagi

, ,

Opinia Sądu Najwyższego (SN) do druku 2011; projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; 25.02.2022

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2022

Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP) do druku 2011; projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; 25.02.2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Krajowa Izba Radców Prawnych

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; Druk nr 2011 ; 03.02.2022

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2022

autor/źródło

Sejm RP

Prezydent RP; Wniosek o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; 08.01.2022

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Przekazanie ustawy o KRS do ponownego rozpatrzenia; 31.07.2017

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2017

autor/źródło

Prezydent RP


Najnowsze wpisy