Sąd najwyższy


Polish Judges’ Association „Iustitia” opinion against the draft law amending the law on the Supreme Court and certain other laws (Sejm print no. 2870)

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Zamówiona przez rząd ekspertyza:   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr. hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat dopuszczalności powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Zamówiona przez rząd ekspertyza   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Opinia Prawna; Na temat dopuszczalności powierzenia NSA spraw dyscyplinarnych sędziów SN, sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych

typ dokumentu

Opinia

opublikowany

2023

Opinia Prawna, na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o SN oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów

typ dokumentu

Opinia

opublikowany

2023

Opinia prawna, z dnia 25 stycznia 2023 dra hab. Roberta Suwaja oraz dra hab. Jarosława Dobkowsksiego, dot. oceny konstytucyjności projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870 IX kadencji)    

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe, Organy administracji publicznej, i Rada Ministrów

Opinia Prawna dot. oceny konstytucyjności projektu ustawy o zmianie ustawy o SN oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870 IX kadencji)

typ dokumentu

Opinia

opublikowany

2023

The members’ bill on the amendment of the Act on the Supreme Court and certain other Acts (form no. 2870) currently under consideration by the Sejm is presented by the proposers (alt- hough the proposer is actually the government, which even its representatives publicly admit) as a normative act, the enactment of which will allegedly […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego i Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Opinia prawna, z dnia 20 grudnia 2022 prof. dr hab. Marka Szydło, o zgodności z Konstytucją RP powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Rozpatrywania Spraw Dyscyplinarnych Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądów Powszechnych i sędziów Sądów Wojskowych

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Negatywna opinia Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o SN

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych i Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Naczelna Rada Adwokacka

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Stanowisko Prezydium NRA w tej sprawie zostało przyjęte 14 grudnia 2022 r. W ocenie Prezydium NRA przypisanie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu kompetencji do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, a także w sprawach […]

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych i Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Naczelna Rada Adwokacka

tagi

,

STANOWISKO ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Z 14 GRUDNIA 2022 R.W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM I INNYCH USTAW Negatywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2870), mający w założeniu wykonanie „kamieni milowych”, niezbędnych do uruchomienia środków z KPO, bowiem:         – […]

typ dokumentu

Opinia

opublikowany

2022

U S T AWA o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt opublikowany w nocy 13.12.)

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2022

autor/źródło

Sejm RP

tagi

, ,

POSTANOWIENIE Sądu Najwyższego z Dnia 14 września 2022 r. Sygn. akt I KZP 7/22

typ dokumentu

Postanowienie

opublikowany

2022

autor/źródło

Sąd Najwyższy


Najnowsze wpisy