Opinia prawna, z dnia 20 grudnia 2022 prof. dr hab. Marka Szydło, o zgodności z Konstytucją RP powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Rozpatrywania Spraw Dyscyplinarnych Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądów Powszechnych i sędziów Sądów Wojskowych1-szydlo-konstytucyjnosc-sadownictwa-dyscyplinarnego-sedziow-37699954-1.pdf

opublikowany

20/12/2022

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznejOpinia prawna, z dnia 20 grudnia 2022 prof. dr hab. Marka Szydło, o zgodności z Konstytucją RP powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Rozpatrywania Spraw Dyscyplinarnych Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądów Powszechnych i sędziów Sądów WojskowychOpinia prawna, z dnia 20 grudnia 2022 prof. dr hab. Marka Szydło, o zgodności z Konstytucją RP powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Rozpatrywania Spraw Dyscyplinarnych Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądów Powszechnych i sędziów Sądów Wojskowych


plik

1-szydlo-konstytucyjnosc-sadownictwa-dyscyplinarnego-sedziow-37699954-1.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200