Prezydent RP


typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2023

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Prezydent RP; Przekazanie ustawy o RIO do ponownego rozpatrzenia; 12.07.2017

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP

Dear President Duda: On behalf of the American Bar Association (ABA), I thank the people and the Government of Poland for their response to the war in Ukraine, particularly for welcoming over three million Ukrainian refugees fleeing their homes and for providing them with immediate access to work, education, and medical care. We also commend […]

typ dokumentu

List

opublikowany

2022

autor/źródło

American Bar Association

Prezydent RP; Wniosek o ponowne rozpatrzenie noweli ustawy Prawo Oświatowe; 02.03.2022

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Wniosek o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; 08.01.2022

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne – poinformował Prezydent Andrzej Duda.     Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej […]

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

Opinia na ręce Krzysztofa Kwiatkowskiego, Senatora RP, Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadzająca zmiany w ordynacji do PE zawetowana

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2018

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Inf. nt. przekazanej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia tzw. ustawy degradacyjnej

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2018

autor/źródło

Prezydent RP

Adwokaci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o „pełne respektowanie ustroju RP opartego na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej”

typ dokumentu

Uchwały

opublikowany

2017

autor/źródło

Inne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji – odmówił podpisania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym i przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Polskie społeczeństwo w zdecydowanej większości źle lub bardzo źle ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Przekonanie o konieczności dokonania reformy władzy sądowniczej jest […]

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2017

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Weto ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw; 26.09.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP zawetował:     1. Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. 2. Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie […]

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Weto ustawy o zmianie ustawy o lasach; 26.10.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Skierowanie Ustawy o uzgodnieniu płci do ponownego rozpatrzenia; 02.10.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP


Najnowsze wpisy