Archiwum


Na podstawie jednozdaniowej decyzji z datą wsteczną, przesłaną faksem i bez kompleksowej oceny sytuacji panującej w sądzie – tak Minister Sprawiedliwości odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. – wynika z opublikowanego dziś raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

opublikowany

2018

Resort Ziobry ujawnił listy sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS. Ale… wymazał z nich wszystkie nazwiska.

opublikowany

2018

Publikujemy raport Freedom House „Narody w czasie przemian”, który ocenia stan praworządności i demokracji w 29 państwach.

opublikowany

2018

Najnowszy raport HFPC „Pracuje tak, jak powinien”? kompleksowo opisuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.

opublikowany

2018

W raporcie eksperci Rady Europy krok po kroku opisali zmiany, jakie zaszły w polskim wymiarze sprawiedliwości od 2015 roku.

opublikowany

2018

Niniejsza odpowiedź na Białą Księgę, przedstawiona przez Rząd RP Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz zespół ekspertów w celu ukazania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

opublikowany

2018

Opinia prokuratora generalnego co do konieczności kompleksowego uregulowania ochrony dobrego imienia Polski nie uległa zmianie – oświadczyła Prokuratura Krajowa, odnosząc się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

opublikowany

2018

Jeden z przepisów noweli ustawy o IPN, odnoszący się do czynów popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu ich popełnienia, należy uznać za niekonstytucyjny – wskazano w stanowisku Prokuratora Generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego.

opublikowany

2018


Najnowsze wpisy