Archiwum


Komisja stwierdza, że Węgry nie poczyniły wystarczających postępów w realizacji reform i muszą spełnić zasadnicze etapy w ramach funduszy na rzecz odbudowy i odporności

typ dokumentu

Komunikat Prasowy

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

Poselski projekt ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2022

autor/źródło

Organy administracji publicznej i Sejm RP

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Konferencja prasowa podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej ws. uchylenia immunitetu sędzi Irenie Majcher

typ dokumentu

Komunikat Prasowy

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), Opinia (40(4)/2021; 17 września 2021 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founde

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

typ dokumentu

Inne i Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023, który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r. kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w […]

opublikowany

2022

autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

[Aktualizacja] Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej 9 sierpnia 2022 r. ​W dniu 9 sierpnia 2022 r., w trakcie posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego, odbyło się losowanie sędziów Sądu Najwyższego, spośród których Prezydent wyznaczy sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na pierwszą pięcioletnią kadencję. Losowanie zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. […]

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2022

autor/źródło

Sąd Najwyższy

tagi

, ,

typ dokumentu

Projekty aktów, Stanowisko organizacji pozarządowej, i Ustawa

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowany przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego

typ dokumentu

Projekty aktów, Stanowisko organizacji pozarządowej, i Ustawa

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego


Najnowsze wpisy