Archiwum


Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec praktyki wyłaniania polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.   27 stycznia br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już po raz trzeci odrzuciło listę kandydatów przedłożoną przez nasz rząd. Po raz drugi podstawą decyzji Zgromadzenia było niespełnienie przez żadnego z przedstawianych kandydatów wymogów do pełnienia urzędu sędziego ETPC, […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

typ dokumentu

List

opublikowany

2023

autor/źródło

Komisja Europejska

Zamówiona przez rząd ekspertyza:   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr. hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat dopuszczalności powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Zamówiona przez rząd ekspertyza   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Opinia prawna, z dnia 25 stycznia 2023 dra hab. Roberta Suwaja oraz dra hab. Jarosława Dobkowsksiego, dot. oceny konstytucyjności projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870 IX kadencji)    

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe, Organy administracji publicznej, i Rada Ministrów

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

tagi

, , , ,

The members’ bill on the amendment of the Act on the Supreme Court and certain other Acts (form no. 2870) currently under consideration by the Sejm is presented by the proposers (alt- hough the proposer is actually the government, which even its representatives publicly admit) as a normative act, the enactment of which will allegedly […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego i Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

POZA PRAWEM. PRAWNA OCENA DZIAŁAŃ PAŃSTWA POLSKIEGO W REAKCJI NA KRYZYS HUMANITARNY NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ redakcja: Witold Klaus Rada Naukowa Wydawnictwa INP PAN dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Irena Rzeplińska dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN dr […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Polska Akademia Nauk

Opinia prawna, z dnia 20 grudnia 2022 prof. dr hab. Marka Szydło, o zgodności z Konstytucją RP powierzenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Rozpatrywania Spraw Dyscyplinarnych Sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Sądów Powszechnych i sędziów Sądów Wojskowych

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznej

Negatywna opinia Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o SN

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych i Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Naczelna Rada Adwokacka

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w związku z upływem w dniu 20 grudnia 2022 r. kadencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa TK z naruszeniem przepisów, co rodzi pytanie o to, czy jej wybór był ważny. Pomijając nawet te uzasadnione wątpliwości, jej kadencja upływa 20 grudnia 2022 r. […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego


Najnowsze wpisy