Archiwum


Wyrok TSUE w sprawie Getin Noble Bank, C-132/20

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyrok TSUE w sprawie C-132/20; Getin Noble Bank. Komunikat Prasowy

typ dokumentu

Komunikat Prasowy i Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), List otwarty do Komisji Europejskiej,

typ dokumentu

List i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

„W związku z wniesionymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy 2013) oraz projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050), […]

typ dokumentu

Oświadczenie

opublikowany

2022

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 6/21, K 7/21); 2022.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Trybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego    

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

Opinia Sądu Najwyższego (SN) do druku 2011; projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; 25.02.2022

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2022

ILGA EUROPE, Rule of Law Report 2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

ILGA EUROPE

The Liberties Rule of Law Report 2022 is the third annual report on the state of rule of law in the European Union (EU) published by the Civil Liberties Union for Europe (Liberties) – the most in-depth reporting exercise to date on the rule of law in the EU by an NGO net- work. The […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Civil Liberties Union for Europe

Democracy Reporting International, Rule of Law Report 2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Democracy Reporting International

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grzęda (angielski)

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

European Civic Forum, response to the 2022 European Commission stakeholder consultation on rule of law in the European Union

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

European Civic Forum

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Petycja przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

Do Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

The Justice Defence Committee (KOS), Petition against the destruction of the rule of law in Poland during the war in Ukraine, 13.03.2022

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP dotyczące „szybkiej ścieżki” Ukrainy do Unii Europejskiej.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie C‑132/20; Getin Noble Bank

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydent RP; Wniosek o ponowne rozpatrzenie noweli ustawy Prawo Oświatowe; 02.03.2022

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP


Najnowsze wpisy