Archiwum


Opozycja obawia się oszustw wyborczych. Władza mobilizuje swoich zwolenników. Obecność obserwatorów OBWE uzupełniłaby wysiłki obserwatorów obywatelskich, by do fałszerstw nie doszło – piszą autorzy listu do OBWE.     NA STRONIE Fundacji Batorego opublikowano 1 grudnia list 13 organizacji pozarządowych do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODiHR), które ma siedzibę w Warszawie, i […]

typ dokumentu

List

opublikowany

2022

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Raport; Anna Wójcik; „How the EU Can Defend Media Freedom and Pluralism in Hungary and Poland”.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Inne

„Oddajemy w Państwa ręce społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytu- cyjnym oraz ustawy – przepisy wprowadzające. Oba projekty, będące efektem wielomiesięcznych prac Zespołu Ekspertów Prawnych działającego przy Fun- dacji im. Stefana Batorego, zostały szeroko skonsultowane ze środowiskiem ekspertów i ekspertek oraz praktyków prawa, a także środowiskiem organiza- cji społecznych działających na rzecz przestrzegania praworządności i […]

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2022

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Uchwała z 14 października 2022 r. z okazji 25-lecia Konstytucji RP przyjęta w trakcie Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa

typ dokumentu

Uchwały

opublikowany

2022

autor/źródło

Inne

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 16.11.22, III OSK 2528/21
„Obecność w składzie TK nieprawidłowo powołanych sędziów powoduje, że cały polski Sąd Konstytucyjny został niejako „zainfekowany” bezprawnością, a zatem utracił w sensie materialnym zdolność do zgodnego z prawem orzekania”

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Naczelny Sąd Administracyjny

Council of Europe. Report by the Secretary General under Article 52 of the European Convention on Human Rights on the consequences of decisions K 6/21 and K 7/21 of the Constitutional Court of the Republic of Poland, SG/Inf(2022)39.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

Council of Europe. Report by the Secretary General under Article 52 of the European Convention on Human Rights on the consequences of decisions K 6/21 and K 7/21 of the Constitutional Court of the Republic of Poland. 9 November 2022.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Rada Europy

Skarga z 28 sierpnia 2022 czterech europejskich stowarzyszeń sędziowskich na decyzję Rady UE w sprawie kamieni milowych w polskim planie odbudowy, TSUE sprawa T-530/22.

opublikowany

2022

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Konferencja prasowa podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej ws. uchylenia immunitetu sędzi Irenie Majcher

typ dokumentu

Komunikat Prasowy

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Projekt zmian w kodekscie postępowania cywilnego dot. m.in kosztów zasądzonych przeprosin

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2022

autor/źródło

Sejm RP

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), Opinia (40(4)/2021; 17 września 2021 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founde

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska


Najnowsze wpisy