Ocena zgodności ustawy; o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej (w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna Handlowaoe-456-Opinia-Artur-Nowak-Far.pdf

opublikowany

01/06/2023

typ dokumentu

Inne, Opinia, i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweOcena zgodności ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej (w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna HandlowaOcena zgodności ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej
(w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka
(druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna Handlowa


plik

oe-456-Opinia-Artur-Nowak-Far.pdf

Pobierz

opublikowany

01/06/2023


typ dokumentu

Inne, Opinia, i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200