Wybory


Wybory parlamentarne 15 października były konkurencyjne, a wyborcy mieli szeroki wybór politycznych alternatyw, jednak partia rządząca uzyskała wyraźną przewagę poprzez niewłaściwy wpływ na wykorzystanie zasobów państwa i mediów publicznych. Wybory odbyły się w wysoce spolaryzowanym środowisku i były postrzegane jako decydujące dla przyszłości Polski w kluczowych kwestiach, w tym odporności instytucji demokratycznych, wolności osobistych i […]

opublikowany

2023

autor/źródło

ODIHR

Prezentujemy badanie wykorzystania Internetu w kampanii wyborczej i strategiach reklamowych po- szczególnych komitetów wyborczych. Przeanalizowaliśmy dotychczasowe wydatki i osiągnięte zasięgi. Zbadaliśmy też alokację wydatków w podziale na poszczególne platformy i formaty reklamowe oraz zanalizowaliśmy taktyki dotarcia do poszczególnych grup odbiorców (mikrotargetowanie vs. szerokie zasięgi).

opublikowany

2023

Raport podsumowujący wyniki badań ilościowych i jakościowych

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka i wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi w dniu 15 października bieżącego roku.           Nasz sprzeciw wynika  z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach. […]

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Amnesty International

Najnowsza nowelizacja Kodeksu wyborczego wzbudziła olbrzymie kontrowersje na etapie prac legislacyjnych. Ustawa ma w założeniu wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach, ale autorki analizy najistotniejszych zmian w Kodeksie wyborczym i ich skutków – dr hab. Aldona Domańska i Magdalena Wrzalik wskazują, że wiele wprowadzonych rozwiązań może mieć działanie odwrotne.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

INTRODUCTION In anticipation of an official invitation from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland to observe the upcoming parliamentary elections, and in accordance with its mandate, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) undertook a Needs Assessment Mission (NAM) from 18 to 24 May. The NAM was composed […]

opublikowany

2023

Fundacja Batorego; Stanowisko Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego

„Oddajemy w Państwa ręce społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytu- cyjnym oraz ustawy – przepisy wprowadzające. Oba projekty, będące efektem wielomiesięcznych prac Zespołu Ekspertów Prawnych działającego przy Fun- dacji im. Stefana Batorego, zostały szeroko skonsultowane ze środowiskiem ekspertów i ekspertek oraz praktyków prawa, a także środowiskiem organiza- cji społecznych działających na rzecz przestrzegania praworządności i […]

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2022

autor/źródło

Fundacja im. Stefana Batorego


Najnowsze wpisy