Krzysztof Urbaniak (Fundacja Batorego; Opinia prawna w sprawie możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego wspólnie z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 rokuK.Urbaniak_Opinia.prawna.ws_.mozliwosci.-przeprowadzenia.-referendum.wspolnie.z.wyborami.parlamentarnymi.pdf

opublikowany

01/09/2023

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowejPrzedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej: 1) głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów; 1a) za- świadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wy- borów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum; 2) zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów”.


plik

K.Urbaniak_Opinia.prawna.ws_.mozliwosci.-przeprowadzenia.-referendum.wspolnie.z.wyborami.parlamentarnymi.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200