arrow search cross

KalendariaRafał Zakrzewski dokumentował działania społeczeństwa obywatelskiego w odpowiedzi na atak na demokrację w latach 2015-2017. Wybory parlamentarne 25 października 2015 r., rząd zaprzysiężony 16 listopada 2015 r. I ruszyło... Kalendarium sporządzone na podstawie „Gazety Wyborczej”, wydań internetowych innych mediów, strony internetowej RPO


Czytaj więcej

Profesor Jan Skórzyński śledził najważniejsze wydarzenia dotyczące ataku na demokrację w Polsce (2015-2019).


Czytaj więcej