Międzynarodowe zobowiązania Polski


Polish Foreign Policy in Ruins. Law and Justice Period (2015-2023). Selected Problems. The Conference of (fmr) Ambassadors of the Republic of Poland, Warsaw, September 2023

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

Wybory parlamentarne 15 października były konkurencyjne, a wyborcy mieli szeroki wybór politycznych alternatyw, jednak partia rządząca uzyskała wyraźną przewagę poprzez niewłaściwy wpływ na wykorzystanie zasobów państwa i mediów publicznych. Wybory odbyły się w wysoce spolaryzowanym środowisku i były postrzegane jako decydujące dla przyszłości Polski w kluczowych kwestiach, w tym odporności instytucji demokratycznych, wolności osobistych i […]

opublikowany

2023

autor/źródło

ODIHR

1. Konferencja Ambasadorów RP opublikowała niedawno raport –  Polska polityka zagraniczna w ruinie. Okres rządów  PiS (2015-2023)[1], w którym podkreślono, że następstwem działań PiS, nakierowanych na przekształcenie Polski w nacjonalistyczno-klerykalne państwo autorytarne, jest m.in. „znaczne ograniczenie wpływu Polski na przebieg i wyniki procesów decyzyjnych w UE, marginalizacja siły koalicyjnej kraju wewnątrz Unii oraz znikoma przydatność […]

opublikowany

2023

„O standardzie, który się nie przyjął (w Polsce). Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w świetle przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dolegliwym środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym. W świetle standardów wynikających z art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymagane jest, by pozbawienie wolności wynikało z rzeczywistych wymogów interesu publicznego, przeważających nad poszanowaniem […]

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Organizacje pozarządowe

Przedmiotem opinii prawnej jest analiza możliwości przeprowadzenia referendum ogólnopolskie- go wspólnie, to jest w tym samym terminie, z wyborami parlamentarnymi do Sejmu RP i Senatu RP. W pierwszej kolejności należy podnieść, że co do zasady polski ustawodawca dopuszcza taką sytuację. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 ustawy o referendum ogólnopolskim1: „W przypadku przeprowadze- nia […]

typ dokumentu

Opinia i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2023

typ dokumentu

Ustawa

opublikowany

2023

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Archiwum Osiatyńskiego przedstawia raport o innowacyjnych rozwiązaniach w prawie Unii Europejskiej dotyczących praworządności i obszarach wymagających poprawy. Głos w dyskusji zabierają: Barbara Grabowska-Moroz | Daniel Hegedüs | Maciej Krogel | John Morijn | Patryk Wachowiec | Edit Zgut-Przybylska.

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Przejęcie Polska Press przez PKN Orlen rozpoczęte w grudniu 2020 r. doprowadziło do  szeregu zmian w funkcjonowaniu redakcji mediów regionalnych, takich jak m.in. zmiany w zespołach redakcyjnych, zatrudnianie nowych osób oraz zmiany w warunkach zatrudnienia.

typ dokumentu

Raport

opublikowany

2023

autor/źródło

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

We, as part of the Osiatyński Archive, have produced a comprehensive report focusing on European mechanisms intended to restore the rule of law in Poland, as well as the responses of the Polish authorities to these measures. Our analysis delves into the political and legal instruments provided by the European Union, together with the relevant case law from the European Court of Human Rights. 

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Archiwum Osiatyńskiego przedstawia raport o europejskich mechanizmach ochrony praworządności i krajowych odpowiedziach. Głos w dyskusji zabierają: Mariusz Jałoszewski | Jakub Jaraczewski | Paulina Pacuła | Dominika Sitnicka | Maria Skóra | Anna Södersten | Marcin Szwed. Redakcja: Anna Wójcik.

typ dokumentu

Analizy Archiwum Osiatyńskiego

opublikowany

2023

autor/źródło

Archiwum Osiatyńskiego

Ocena zgodności ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 z prawem Unii Europejskiej (w tym z postanowieniami Karty Praw Podstawowych) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (druk senacki 955); Prof. dr hab. Artur Nowak-Far Szkoła Główna Handlowa

typ dokumentu

Inne, Opinia, i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2023

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy