Międzynarodowe zobowiązania Polski


Wyrok z dnia 26 marca 2020 roku.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The Bar Council of England and Wales (Bar Council) and the Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) express grave concern as to the motion filed by the National Prosecution Office to the Disciplinary Chamber of the Supreme Court (Disciplinary Chamber) to waive the immunity of Judge Igor Tuleya, initially scheduled for 20 March 2020.

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

Varieties of Democracy (V-Dem) produces the largest global dataset on democracy with some 28 million data points for 202 countries from 1789 to 2019. Involving over 3,000 scholars and other country experts, V-Dem measures hundreds of different attributes of democracy. V-Dem enables new ways to study the nature, causes, and consequences of democracy embracing its multiple meanings.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Author(s): Parliamentary Assembly

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

[…]   1. odnotowuje wysłuchania zorganizowane przez Radę na mocy art. 7 ust. 1 TUE w reakcji na zagrożenie dla wspólnych wartości europejskich w Polsce i na Węgrzech; z zaniepokojeniem zauważa, że wysłuchania nie są organizowane w sposób regularny, uporządkowany i otwarty; wzywa prezydencję chorwacką i inne przyszłe prezydencje do regularnego organizowania wysłuchań; podkreśla, że […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION)

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Opinia sporządzona w oparciu o nieoficjalne tłumaczenie ustaw na język angielski zlecone przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

[…]   1. odnotowuje wysłuchania zorganizowane przez Radę na mocy art. 7 ust. 1 TUE w reakcji na zagrożenie dla wspólnych wartości europejskich w Polsce i na Węgrzech; z zaniepokojeniem zauważa, że wysłuchania nie są organizowane w sposób regularny, uporządkowany i otwarty; wzywa prezydencję chorwacką i inne przyszłe prezydencje do regularnego organizowania wysłuchań; podkreśla, że […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

„Jako środowisko zajmujące się prawem Unii Europejskiej, jak również innymi dziedzinami prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania
i lekceważenia podstawowych zasad prawa w reakcjach politycznych i legislacyjnych władz polskich na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. w sprawie niezawisłości polskich sądów (połączone sprawy C-585/18, C-624/18, C-625/18).”

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Inne

The Monitoring Committee recognises the challenges faced by the Polish justice system and judiciary, especially with regard to the efficiency of the administration of justice. It therefore welcomes the stated priority given by the Polish authorities to addressing shortcomings in the Polish justice system. At the same time, it emphasises that it is essential that […]

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Fundacja Batorego – Forum Idei – Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2019

Komunikat FOR 33/2019 – Izba Dyscyplinarna i nowa KRS pod unijnym pręgierzem: skutki wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

Application no. 4907/18 XERO FLOR SP. Z O.O. against Poland lodged on 3 January 2018.

typ dokumentu

Pisma procesowe

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2019

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy