Międzynarodowe zobowiązania Polski


Fundacja Batorego – Forum Idei – Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2019

Komunikat FOR 33/2019 – Izba Dyscyplinarna i nowa KRS pod unijnym pręgierzem: skutki wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2019

autor/źródło

organy Unii Europejskiej

„Unia potrzebuje dzisiaj nowych narzędzi, które pozwolą jej skutecznie egzekwować przestrzeganie prawa” – pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w analizie przygotowanej dla Forum Idei Fundacji Batorego. Tekst powstał we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Autorzy podkreślają wagę trwających postępowań związanych z zadaniem przez polskie sądy pytań prejudycjalnych i wskazują najbardziej skuteczne instrumenty.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2018

autor/źródło

organy Unii Europejskiej

Program „Prawa i Wartości”, negocjowany obecnie przez unijne instytucje, mógłby stać się skutecznym środkiem promowania europejskich wartości. Jednak w obecnej formie miałby on bardzo ograniczoną skuteczność. Dlatego 154 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich UE wzywa decydentów UE do uczynienia programu „Prawa i Wartości” bardziej ambitnym poprzez zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszy.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Prokurator Generalny, do złożonego 23 sierpnia w TK wniosku o uznanie za niekonstytucyjne m. in. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których SN dokonał zabezpieczenia w postaci zawieszenia do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, dosłał 4 października pismo procesowe, w którym kwestionuje m.in. prawo TS do odpowiadania na pytania prejudycjalne polskich sądów

typ dokumentu

Pisma procesowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy administracji publicznej

21 czerwca 2018 posłowie PiS zgłosili projekt zmiany zasad wyborów do PE. W ekspertyzie dla Fundacji im. Stefana Batorego prof. Bartłomiej Michalak pokazuje, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem unijnym oraz doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

TSUE podzielił opinię Rzecznika Generalnego sprzed miesiąca – sąd w Irlandii będzie musiał sam ocenić, czy prawo polskiego obywatela do sprawiedliwego procesu będzie zagrożone w kontekście naruszenia niezawisłości sądów w Polsce.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2018

autor/źródło

organy Unii Europejskiej

Obecny system podziału mandatów do Parlamentu Europejskiego między okręgi wyborcze prowadzi do niesprawiedliwych, niczym nieuzasadnionych, a czasami wręcz paradoksalnych podziałów. W Sejmie kończą się prace nad zmianą ordynacji wyborczej, która pod pozorem rozwiązywania niedoskonałości dziś obowiązujących przepisów radykalnie podniesie realny próg wyborczy w eurowyborach. Instytut Spraw Publicznych opublikował raport, w którym przedstawił cztery alternatywne sposoby dzielenia mandatów. Są one zarówno bardziej sprawiedliwe od dzisiejszej ordynacji, jak i pozbawione wad zawartych w projekcie posłów Prawa i Sprawiedliwości

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Publikujemy komunikat CCJE w sprawie niezależności sędziowskiej w Polsce

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Nieoficjalne stanowisko polskiego rządu, które wysokim urzędnikom unijnym 8 czerwca 2018 rozsyłała delegacja Konrada Szymańskiego, wiceministra spraw zagranicznych.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Publikujemy raport Freedom House „Narody w czasie przemian”, który ocenia stan praworządności i demokracji w 29 państwach.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Autor: Grażyna Kopińska

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy