Międzynarodowe zobowiązania Polski


Rechtbank Amsterdam

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2021

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

The Chamber of the European Court of Human Rights to which the case of Grzęda v. Poland (application no. 43572/18) was allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber of the Court – ECHR 066 (2021).

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2021

autor/źródło

Inne i Organizacje międzynarodowe

Parliamentary Assembly – Provisional version

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Author: Professor Laurent Pech. Project: RECONNECT – Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Stop the hunt for judges. Appeal to the European Commission

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Panel II: Current directions of development of the judiciary

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

In its annual progress report, the Monitoring Committee takes stock of its activities since January 2020 and assesses the progress made by the 11 countries under the Assembly’s full monitoring procedure, and by the 3 countries engaged in a post monitoring dialogue, in honouring their obligations and commitments to the Council of Europe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

„The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2021

autor/źródło

Inne

Report – Committee on Legal Affairs and Human Rights. Rapporteur: Mr Andrea ORLANDO, Italy, Socialists, Democrats and Greens Group

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Samo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo Unii

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Autorzy z zespołu Team Europe: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Ambasador Jan Truszczyński

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Advocate General Tanchev: Polish law introduced in order to exclude the possibility for legal review of the National Council of the Judiciary’s assessment of judicial candidates to the Supreme Court violates EU law

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The existence of evidence of systemic or generalised deficiencies concerning judicial independence in Poland or of an increase in those deficiencies does not in itself justify the judicial authorities of the other Member States refusing to execute any European arrest warrant issued by a Polish judicial authority

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Bar Council of England and Wales (Bar Council) and the Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC)

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

CASE OF GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON v. ICELAND (Application no. 26374/18)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Wielka Izba ETPC: nieprawidłowości w powołaniu sędziów islandzkiego Sądu Apelacyjnego doprowadziły do naruszenia art. 6 EKPC

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Głos „w sprawie niedopowiedzeń, przekłamań i zwykłych bzdur” ekspertów Team Europe – prof. dr hab. Jana Barcza, prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, prof. dr hab. Artura Nowaka-Far i Ambasadora Jana Truszczyńskiego

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy