Międzynarodowe zobowiązania Polski


The Bar Council and the Bar Human Rights Committee have written to the Polish President and Prime Minister, and Marshals of the Senate and Sejm ahead of a scheduled hearing of a motion filed by the National Prosecution Office to the Disciplinary Chamber of the Supreme Court to waive the immunity of Judge Igor Tuleya

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

OPINION ON THE DRAFT ACT ON SPECIAL RULES FOR THE ORGANISATION OF THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ORDERED IN 2020 WITH THE POSSIBILITY OF POSTAL VOTING (SENATE PAPER NO. 118)

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Wspólne oświadczenie w obronie porządku prawnego Unii Europejskiej (oświadczenie zostało zaadaptowane na wymogi publikacji w języku polskim i przetłumaczone przez jednego z pierwotnych sygnatariuszy listu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza)

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Inne

Odpowiedzialność instytucji zarządzających i beneficjentów środków finansowych unijnej polityki spójności za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Responsibility of the Managing Authorities and beneficiaries of EU cohesion policy funds to comply with the principle of non-discrimination based on sexual orientation and gender identity

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

„Wielce Szanowny Panie Premierze, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie pojawiających się w niektórych wypowiedziach Pana Premiera i członków rządu nierzetelnych informacji w odniesieniu do działań podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zwalczania epidemii koronawirusa
i jej skutków. Z niepokojem śledzę te wypowiedzi, bowiem ich motywy nie są dla mnie jasne, a stwierdzenia w nich zawarte często niezgodne z faktami.”

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Okres „dialogu politycznego” 2016–2017.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

On 22 April 2020, the ENCJ Board has sent a draft Position Paper to the Polish Judicial Council (KRS) setting out the expulsion of the (already suspended) KRS from the ENCJ.   The European Association of Judges, the biggest organization of judges of Europe assembling 44 national associations, has repeatedly condemned the so called “judicial […]

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Szanowni członkowie Komisji Europejskiej, Zwracamy się do Państwa w związku z pogłębiającym się załamaniem rządów prawa w Polsce, a w szczególności w związku z działaniami, które muszą zostać podjęte przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i wyborem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Since October 2015 the governing Law and Justice Party has been engaged in the reform of the justice system in Poland. A series of laws have been enacted, including as from January 2018 a law concerning the Polish Council for the Judiciary (KRS).   On 17 September 2018, an Extraordinary General Assembly of the ENCJ […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Dear Honourable Members of the European Commission, We are writing to you in respect of the worsening breakdown of the rule of law in Poland, as well as specifically in regard to actions that must be taken ahead of the upcoming presidential election and election of the First President of the Supreme Court.   […]

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R (Komisja Europejska versus Rzeczpospolita Polska)

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2020

autor/źródło

Sąd Najwyższy

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Artykuł 279 TFUE – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (Polska)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe i .Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Wyrok z dnia 26 marca 2020 roku.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The Bar Council of England and Wales (Bar Council) and the Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) express grave concern as to the motion filed by the National Prosecution Office to the Disciplinary Chamber of the Supreme Court (Disciplinary Chamber) to waive the immunity of Judge Igor Tuleya, initially scheduled for 20 March 2020.

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

Varieties of Democracy (V-Dem) produces the largest global dataset on democracy with some 28 million data points for 202 countries from 1789 to 2019. Involving over 3,000 scholars and other country experts, V-Dem measures hundreds of different attributes of democracy. V-Dem enables new ways to study the nature, causes, and consequences of democracy embracing its multiple meanings.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Author(s): Parliamentary Assembly

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe


Najnowsze wpisy