Międzynarodowe zobowiązania Polski


Komisja Europejska uruchamia procedurę dyscyplinującą wobec Polski ws. ustawy o ustroju sądów powszechnych

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Postanowienie Wiceprezesa TSUE o zastosowanie środków tymczasowych w sprawie C 441/17

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

RPO wyraża swój niepokój ustawą i ostrzega, że istnieje ryzyko nienależytego obsadzenia Sądu Najwyższego, co umożliwi masowe i skuteczne kwestionowanie jego orzeczeń przed organami międzynarodowymi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Będzie to także naruszenie: art. 179 Konstytucji RP, Karty Praw Podstawowych UE, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przez co nie będzie spełniał […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ. Od  2008r. Przeglądowi podlegają wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Odbywa się on na zasadach wzajemności, co oznacza, że państwa wzajemnie oceniają się pod względem poziomu przestrzegania praw człowieka. Każde państwo poddawane jest ocenie raz na 4 lata. Polska przeszła przegląd w 2008, […]

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy administracji publicznej

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

List wydany przez Amnesty International, FIDH, Open Society European Policy Institute oraz Reporterów bez Granic

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych i .Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe i .Organy Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2016

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2016

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy