Międzynarodowe zobowiązania Polski


Prokurator Generalny, do złożonego 23 sierpnia w TK wniosku o uznanie za niekonstytucyjne m. in. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie których SN dokonał zabezpieczenia w postaci zawieszenia do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, dosłał 4 października pismo procesowe, w którym kwestionuje m.in. prawo TS do odpowiadania na pytania prejudycjalne polskich sądów

typ dokumentu

Pisma procesowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy administracji publicznej

21 czerwca 2018 posłowie PiS zgłosili projekt zmiany zasad wyborów do PE. W ekspertyzie dla Fundacji im. Stefana Batorego prof. Bartłomiej Michalak pokazuje, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem unijnym oraz doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

TSUE podzielił opinię Rzecznika Generalnego sprzed miesiąca – sąd w Irlandii będzie musiał sam ocenić, czy prawo polskiego obywatela do sprawiedliwego procesu będzie zagrożone w kontekście naruszenia niezawisłości sądów w Polsce.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Obecny system podziału mandatów do Parlamentu Europejskiego między okręgi wyborcze prowadzi do niesprawiedliwych, niczym nieuzasadnionych, a czasami wręcz paradoksalnych podziałów. W Sejmie kończą się prace nad zmianą ordynacji wyborczej, która pod pozorem rozwiązywania niedoskonałości dziś obowiązujących przepisów radykalnie podniesie realny próg wyborczy w eurowyborach. Instytut Spraw Publicznych opublikował raport, w którym przedstawił cztery alternatywne sposoby dzielenia mandatów. Są one zarówno bardziej sprawiedliwe od dzisiejszej ordynacji, jak i pozbawione wad zawartych w projekcie posłów Prawa i Sprawiedliwości

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Publikujemy komunikat CCJE w sprawie niezależności sędziowskiej w Polsce

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Nieoficjalne stanowisko polskiego rządu, które wysokim urzędnikom unijnym 8 czerwca 2018 rozsyłała delegacja Konrada Szymańskiego, wiceministra spraw zagranicznych.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Publikujemy raport Freedom House „Narody w czasie przemian”, który ocenia stan praworządności i demokracji w 29 państwach.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Autor: Grażyna Kopińska

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W raporcie eksperci Rady Europy krok po kroku opisali zmiany, jakie zaszły w polskim wymiarze sprawiedliwości od 2015 roku.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

„Sąd stwierdza, na podstawie przedstawionych informacji, że praworządność w Polsce jest systematycznie niszczona na skutek skumulowanych zmian legislacyjnych w ostatnich dwóch latach” – napisała sędzia Wysokiego Sądu Irlandii Aileen Donnelly, odmawiając wydania Polaka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania.

typ dokumentu

Pisma procesowe

opublikowany

2018

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Dr hab. Piotr Uziębło w ekspertyzie sporządzonej dla Fundacji im. Stefana Batorego negatywnie ocenia proponowane przez większość parlamentarną modyfikacje ordynacji. Zaznacza, iż budzą one poważne wątpliwości nie tylko z punktu widzenia ich efektywności i celowości, ale także zgodności z Konstytucją i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Pismo Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” Pracowników Służby Zagranicznej z dnia 02.01.2018 kierowane do Grzegorza Piątkowskiego, Rzecznika Praw Absolwenta.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2018

autor/źródło

Inne

Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu unijnego wobec Polski. Zdaniem Brukseli ustawa o ustroju sądów powszechnych podważa niezależność polskich sędziów.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie przestrzegania zasad państwa prawa przez Polskę

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

KRS o wizycie specjalnego sprawozdawcy ONZ w Polsce

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Sprawa Puszczy Białowieskiej objęta trybem przyspieszonym (art. 23a statutu TSUE; art. 133 regulaminu postępowania przed TSUE)

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2017

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej


Najnowsze wpisy