Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 6/21, K 7/21); 2022Stanowisko-ZEP_Stanowisko-Zespolu-Ekspertow-ws.-rozstrzygniec-Trybunalu-Konstytucyjnego.pdf

opublikowany

24/03/2022

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoStanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 6/21, K 7/21); 2022.Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zgodności z Konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (K 6/21, K 7/21)

  • Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego nie mają żadnego umocowania w przepisach polskiej Konstytucji.
  • Rozstrzygnięcie wydane w sprawie K 6/21 odebrało obywatelom polskim prawo do niezależnego i niezawisłego postępowania przez Trybunału Konstytucyjnego.
  • Rozstrzygnięcie w sprawie K 7/21 jest próbą pozbawienia obywateli prawa do kontroli tego, czy polskie sądy spełniają konstytucyjne i konwencyjne standardy niezależności i niezawisłości.
  • Rozstrzygnięcia Trybunału stanowią naruszenie prawa międzynarodowego. Żaden argument prawny w prawie krajowym, w tym konstytucyjnym, nie uzasadnia uchylania się od wykonania zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej.
  • Rozstrzygnięcia podważają obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.
  • Rozstrzygnięcia stwarzają precedens orzeczniczy, polegający na kwestionowaniu przez Trybunał Konstytucyjny każdej sprawy, której wynik w postępowaniu strasburskim będzie niekorzystny dla władzy w Polsce.
  • Rozstrzygnięcia stwarzają ryzyko całkowicie dowolnego podważania ostatecznych wyroków sądu międzynarodowego na szkodę jednostek i grup jednostek, których prawa państwo naruszyło.

plik

Stanowisko-ZEP_Stanowisko-Zespolu-Ekspertow-ws.-rozstrzygniec-Trybunalu-Konstytucyjnego.pdf

Pobierz

opublikowany

24/03/2022


typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej


autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200