Rada Europy


Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP dotyczące „szybkiej ścieżki” Ukrainy do Unii Europejskiej.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Parliamentary Assembly – Provisional version

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

In its annual progress report, the Monitoring Committee takes stock of its activities since January 2020 and assesses the progress made by the 11 countries under the Assembly’s full monitoring procedure, and by the 3 countries engaged in a post monitoring dialogue, in honouring their obligations and commitments to the Council of Europe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Report – Committee on Legal Affairs and Human Rights. Rapporteur: Mr Andrea ORLANDO, Italy, Socialists, Democrats and Greens Group

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2021

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

The Venice Commission is concerned by the risk of paralysis of the Ombudsman institution of Poland

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Author(s): Parliamentary Assembly

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

W raporcie eksperci Rady Europy krok po kroku opisali zmiany, jakie zaszły w polskim wymiarze sprawiedliwości od 2015 roku.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Poland – Opinion on the Act of 15 January 2016 amending the Police Act and certain other Acts, adopted by the Venice Commission at its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016)

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe


Najnowsze wpisy