Międzynarodowe zobowiązania Polski


„My, doświadczeni praktycy wielu specjalizacji, działający w ramach sieci eksperckiej „Team Europe”’, odbieramy z rosnącym niepokojem opinie i rozstrzygnięcia wokół polskiego i węgierskiego weta do 7-letnich ram finansowych Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy Gospodarki.”

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Od ponad 16 lat obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W ostatnich dniach polski rząd zagroził zawetowaniem nowych Wieloletnich Ram Finansowych (tzw. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej) oraz Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19, argumentując to uzależnieniem sposobu przydzielania środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania zasady praworządności.

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

As experienced practitioners of multiple disciplines operating under the “Team Europe” expert network, we are increasingly concerned about the opinions and decisions over the Polish and Hungarian veto to the EU’s seven-year Financial Framework and Recovery Fund.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym, Sygn. akt VIII K 105/17

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

Postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym, Sygn. akt VIII K 105/17 (Questions referred)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy, ale także pozostawi osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Raport ONZ

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Dyskusja o nowych mechanizmach ochrony praworządności w Unii Europejskiej wkracza w decydującą fazę. Jednak ani właśnie ogłoszony raport Komisji Europejskiej o stanie rządów prawa w UE, ani też aktualna wersja projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości wypłaty środków unijnych nie są adekwatne do skali problemu

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym postanawia (…) Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej E. d. H.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym postanawia (…) Odmówić przekazania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej C. d. H.

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądownictwo powszechne

Raport o polskich sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka autorstwa Katarzyny Wiśniewskiej i Marcina Szweda

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

On 21 July 2020, the European Council adopted conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers in accordance with Human Rights Council resolution 35/11.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Poland reiterates its statement submitted to the General Secretariat of the Council with regard to the written procedure CM 2409/20, which is as follows:   Poland would like to abstain from voting regarding the approval of the contribution on economic/financial and MIP-related aspects of the draft Council Recommendations on the National Reform Programmes 2020 to […]

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2020

autor/źródło

Organy Unii Europejskiej

The Bar Council and the Bar Human Rights Committee have written to the Polish President and Prime Minister, and Marshals of the Senate and Sejm ahead of a scheduled hearing of a motion filed by the National Prosecution Office to the Disciplinary Chamber of the Supreme Court to waive the immunity of Judge Igor Tuleya

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

OPINION ON THE DRAFT ACT ON SPECIAL RULES FOR THE ORGANISATION OF THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ORDERED IN 2020 WITH THE POSSIBILITY OF POSTAL VOTING (SENATE PAPER NO. 118)

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Wspólne oświadczenie w obronie porządku prawnego Unii Europejskiej (oświadczenie zostało zaadaptowane na wymogi publikacji w języku polskim i przetłumaczone przez jednego z pierwotnych sygnatariuszy listu prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza)

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Inne


Najnowsze wpisy