Rankingi praworządności


Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Autorzy podkreślają wagę trwających postępowań związanych z zadaniem przez polskie sądy pytań prejudycjalnych i wskazują najbardziej skuteczne instrumenty.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2019

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Autor: Grażyna Kopińska

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Publikujemy raport Freedom House „Narody w czasie przemian”, który ocenia stan praworządności i demokracji w 29 państwach.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dr hab. Piotr Uziębło w ekspertyzie sporządzonej dla Fundacji im. Stefana Batorego negatywnie ocenia proponowane przez większość parlamentarną modyfikacje ordynacji. Zaznacza, iż budzą one poważne wątpliwości nie tylko z punktu widzenia ich efektywności i celowości, ale także zgodności z Konstytucją i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy