Ekspertyza Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie Zmian w Kodeksie wyborczym10_01-Zmiany-w-Kodeksie-wyborczym-moga-byc-niezgodne-z-Konstytucja-RP-i-miedzynarodowymi-standardami.pdf

opublikowany

10/01/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweDr hab. Piotr Uziębło w ekspertyzie sporządzonej dla Fundacji im. Stefana Batorego negatywnie ocenia proponowane przez większość parlamentarną modyfikacje ordynacji. Zaznacza, iż budzą one poważne wątpliwości nie tylko z punktu widzenia ich efektywności i celowości, ale także zgodności z Konstytucją i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.komunikat prasowy został opublikowany pierwotnie na stronie Fundacji Batorego (zobacz)


plik

10_01-Zmiany-w-Kodeksie-wyborczym-moga-byc-niezgodne-z-Konstytucja-RP-i-miedzynarodowymi-standardami.pdf

Pobierz

opublikowany

10/01/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200