Fundacja Batorego; Polski Bezład Legislacyjny. Raport Obywatelskiego Forum Legislacji z pierwszych dwóch lat IX kadencji SejmuPolski.BezLad.Legislacyjny_XIV.Raport.Obywatelskieg.Forum_.Legislacji.pdf

opublikowany

12/04/2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoXIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Autorzy formułują również rekomendacje, których wdrożenie poprawi jakość procesu legislacyjnego.XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Autorzy formułują również rekomendacje, których wdrożenie poprawi jakość procesu legislacyjnego.


plik

Polski.BezLad.Legislacyjny_XIV.Raport.Obywatelskieg.Forum_.Legislacji.pdf

Pobierz

opublikowany

12/04/2022


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji BatoregoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200