Wyrok w sprawie C-508/19 Prokurator Generalny (Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – Powołanie). Komunikat prasowy.cp220048pl.pdf

opublikowany

22/03/2022

typ dokumentu

WyrokTrybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego    Trybunał stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego

 

 


plik

cp220048pl.pdf

Pobierz

opublikowany

22/03/2022


typ dokumentu

WyrokWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200