Archiwum


Democracy Reporting International, Rule of Law Report 2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Democracy Reporting International

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grzęda (angielski)

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

European Civic Forum, response to the 2022 European Commission stakeholder consultation on rule of law in the European Union

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów, Raport, i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

European Civic Forum

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Petycja przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

Do Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

The Justice Defence Committee (KOS), Petition against the destruction of the rule of law in Poland during the war in Ukraine, 13.03.2022

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP dotyczące „szybkiej ścieżki” Ukrainy do Unii Europejskiej.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Konferencja Ambasadorów RP

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie C‑132/20; Getin Noble Bank

typ dokumentu

Stanowisko

opublikowany

2022

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydent RP; Wniosek o ponowne rozpatrzenie noweli ustawy Prawo Oświatowe; 02.03.2022

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2022

autor/źródło

Prezydent RP

Komisja Europejska; Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia (UE, EURATOM) 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii; 02.03.2022.

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komisja Europejska

Sprawozdanie Komisji na temat praworządności oraz monitorowanie i egzekwowanie przez UE wartości wynikających z art. 2 TUE

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2022

Nowy raport analizujący kryzys praworządności w Polsce.     Helsińska Fundacja Praw Człowieka publikuje raport analizujący kryzys praworządności w Polsce. Tym razem przyglądamy się z bliska prokuraturze po „reformie” z 2016 roku. Jak można streścić jej efekty? Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych. […]

opublikowany

2022

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), Opinia wz. z działaniami podjętymi wobec prok. Katarzyny Kwiatkowskiej; 26 lutego 2021 r.

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2022

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP) do druku 2011; projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; 25.02.2022

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

autor/źródło

Krajowa Izba Radców Prawnych

WYROKI TSUE I ETPCZ PRZEGRANE PRZEZ RZĄD POLSKI, KTÓRE DOWODZĄ NARUSZENIA PRZEZ POLSKĘ TRAKTATOWYCH I KONWENCYJNYCH STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2022

odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Niezależność sądownictwa – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Pierwszeństwo prawa Unii – Brak uprawnienia sądu krajowego do badania zgodności przepisu prawa krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją przez sąd konstytucyjny danego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii – Postępowanie dyscyplinarne

typ dokumentu

Wyrok

opublikowany

2022


Najnowsze wpisy