Archiwum


Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN z zaniepokojeniem oraz dezaprobatą przyjął rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej funkcjonującej w budynku Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi, wydane w dniu 18 listopada br., oraz uniemożliwienia mu wykonywania zawodu sędziego.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

The ABA Center for Human Rights monitored the disciplinary proceedings against Judge Igor Tuleya in Warsaw, Poland after serious concerns were raised by the international community that the case against him was politically motivated. It was one of the first and most high-profile disciplinary cases opened against a judge under Poland’s new system for judicial discipline. Since regaining power in 2015, the Law and Justice Party (PiS) has passed numerous pieces of legislation affecting Poland’s judicial system.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Report prepared by Dariusz Mazur, press officer of the Association of Judges “Themis”, updated for 20 November 2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS), Opinia ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei;

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym, Sygn. akt VIII K 105/17

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądy powszechne

Postanowienie z dnia 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym, Sygn. akt VIII K 105/17 (Questions referred)

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2020

autor/źródło

Sądy powszechne

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do ponad 60 mld euro pomocy, ale także pozostawi osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

The ongoing negotiations between the EU institutions and members states about how to link funding to respect for rule of law might lead to another tool ensure that member state comply with the treaties. In this report Civil Development Forum (FOR) evaluated previous activities and tools used by the European Union, other in other international […]

typ dokumentu

Raport i Stanowisko organizacji pozarządowej

opublikowany

2020

autor/źródło

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia ws. pogarszającej się sytuacji w wymiarze sprawiedliwości spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w sprawie Żurek przeciwko Polsce

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS); Opinia ws. wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Rzecznik Praw Obywatelskich z niedowierzaniem zapoznał się z komunikatem Pana Przewodniczącego, zamieszczonym na stronie internetowej KRRiT w dniu 29 października br. odnośnie do podjęcia decyzji, skierowanej do stacji telewizyjnej TVN, w której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja wezwała tego nadawcę do zaprzestania używania określenia „Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej” oraz innych podobnych sformułowań.
Zdaniem KKRiT jest to określenie nieprawdziwe, mogące stanowić element nękania,
zastraszenia, a nawet mowy nienawiści.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w sprawie Żurek przeciwko Polsce

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wyraża stanowczy sprzeciw wobec wydanego w dniu 22 października 2020 r. rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Inne

Omawiane rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotnymi wadami prawnymi.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Raport ONZ

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania, przeszukania kancelarii oraz przedstawienie zarzutów adw. Romanowi Giertychowi, którego CBA zatrzymało przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie 15 października. Prezydium NRA reaguje również na kierowanie gróźb pod adresem obrońcy mec. Giertycha – adw. Jakuba Wende

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

opublikowany

2020

autor/źródło

Samorządy zawodowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2020

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Motion to the Polish Constitutional Court concerning interim powers of the Ombudsman

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2020

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy