Komisja Europejska; Sprawozdanie na temat praworządności; Rule of law report 2022 – Communication and country chapters48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf

opublikowany

13/07/2022

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej i Stanowisko

autor/źródło

Komisja EuropejskaSprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. przedstawia syntezę zarówno sytuacji w zakresie praworządności w UE, jak i ocenę sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich.Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. przedstawia syntezę zarówno sytuacji w zakresie praworządności w UE, jak i ocenę sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich.


plik

48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej i Stanowisko


autor/źródło

Komisja EuropejskaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200