Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów1-kozminski-przepisy-o-tescie-37699951.pdf

opublikowany

29/01/2023

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznejZamówiona przez rząd ekspertyza   Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziówZamówiona przez rząd ekspertyza

 

Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2023 r. radcy prawnego dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego na temat oceny zgodności przepisów o teście niezależności sędziego, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 2870) z konstytucyjną prerogatywą Prezydenta RP do powoływania sędziów


plik

1-kozminski-przepisy-o-tescie-37699951.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinia i Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządowe i Organy administracji publicznejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200