List organizacji pozarządowych wzywający Komisję Europejską do uruchomienia procedury z art. 7 TFUE wobec PolskiAnnex-to-Joint-NGO-letter-to-the-European-Commission-on-Poland-16-Feb-2017.pdf

opublikowany

16/02/2017

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweList wydany przez Amnesty International, FIDH, Open Society European Policy Institute oraz Reporterów bez GranicList wydany przez Amnesty International, FIDH, Open Society European Policy Institute oraz Reporterów bez Granic


plik

Annex-to-Joint-NGO-letter-to-the-European-Commission-on-Poland-16-Feb-2017.pdf

Pobierz

opublikowany

16/02/2017


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200