Konkluzje Rady Europejskiej, 17–21 lipca 2020210720-euco-final-conclusions-pl.pdf

opublikowany

21/07/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej21 lipca 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027W chwili gdy Europa opłakuje śmiertelne ofiary pandemii COVID-19, Rada Europejska przekazuje wyrazy najgłębszego współczucia ofiarom i ich rodzinom. I gdy Europejczycy nadal stoją w obliczu nadzwyczajnych wyzwań i niepewności w swoim codziennym życiu, wszystkie nasze wysiłki pozostaną skoncentrowane na ochronie obywateli i pokonaniu kryzysu.

 

Kryzys związany z COVID-19 stawia przed Europą wyzwanie o niespotykanej dotąd skali. UE i jej państwa członkowskie musiały przyjąć środki nadzwyczajne w celu ochrony zdrowia obywateli i zapobieżenia załamaniu się gospodarki. Powoli wychodzimy z ostrego kryzysu zdrowotnego. Choć w dalszym ciągu konieczna jest najwyższa czujność, jeśli chodzi o sytuację sanitarną, obecnie nacisk przesuwa się na łagodzenie szkód społeczno-gospodarczych. Wymaga to bezprecedensowych wysiłków i innowacyjnego podejścia, wspierających konwergencję, odporność i transformacji w Unii Europejskiej. Na wniosek szefów państw lub rządów Komisja przedstawiła pod koniec maja bardzo szeroko zakrojony pakiet łączący przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) z konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU (NGEU). Na podstawie szerokich konsultacji przeprowadzonych na szczeblu przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prac w ramach Rady niniejsze konkluzje stanowią wyważone rozwiązanie uwzględniające interesy i stanowiska wszystkich państw członkowskich. Jest to ambitny i kompleksowy pakiet łączący klasyczne WRF z nadzwyczajnymi działaniami na rzecz odbudowy zmierzającymi do przezwyciężenia – w najlepszym interesie UE – skutków bezprecedensowego kryzysu.

 

NGEU i WRF są ze sobą powiązane. Potrzebujemy działań na rzecz odbudowy jako szybkiej i skutecznej odpowiedzi na wyzwanie o charakterze tymczasowym, jednak działania te przyniosą oczekiwane rezultaty i będą trwałe jedynie wtedy, gdy będą powiązane i zharmonizowane z tradycyjnymi WRF, które kształtują nasze polityki budżetowe od 1988 r. i oferują perspektywę długoterminową.

 

Pierwsza część niniejszych konkluzji dotyczy działań na rzecz odbudowy, które są znaczące, skoncentrowane i ograniczone w czasie. Znaczące, ponieważ skutki kryzysu są dalekosiężne. Skoncentrowane, ponieważ muszą być ukierunkowane na regiony i sektory najbardziej dotknięte
przez kryzys. Ograniczone w czasie, ponieważ WRF i regulujące je przepisy pozostają podstawowymi ramami planowania i wykonywania budżetu Unii. Dodatkowe środki finansowe wygenerowane w wyniku pożyczek zaciąganych przez UE zostaną wypłacone jako dotacje i pożyczki
za pośrednictwem instrumentów i programów WRF. Dzięki temu zapewniona zostanie konsekwencja i spójność. Zarówno NGEU, jak i WRF pomogą w transformacji UE za pośrednictwem jej najważniejszych polityk, zwłaszcza Europejskiego Zielonego Ładu, rewolucji cyfrowej i odporności.

 

Druga część dotyczy WRF na lata 2021–2027. Przyjęte podejście opiera się na propozycji z lutego, która została dostosowana, aby odpowiedzieć na kryzys związany z COVID-19, i w świetle działań podejmowanych w ramach NGEU.


plik

210720-euco-final-conclusions-pl.pdf

Pobierz

opublikowany

21/07/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200