Raport ekspertów Team Europe – Praworządność a unijne fundusze. Prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej z 10 grudnia 2020 rokuEND_Konkluzje-10-11-XII_JB.RG_.ANF_.JT_.pdf

opublikowany

17/12/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweAutorzy z zespołu Team Europe: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Robert Grzeszczak, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Ambasador Jan Truszczyński10 grudnia 2020 r., podczas posiedzenia Rady Europejskiej, szefowie państw lub rządów zaakceptowali zgodnie postanowienia dotyczące projektu rozporządzenia ustalającego system warunkowości w celu ochrony budżetu UE (dalej jako: „rozporządzenie praworządność a unijne fundusze”. Uzgodnienia te znalazły wyraz w punkcie I konkluzji Rady Europejskiej (10-11 grudnia 2020 r.).

 

[…]


plik

END_Konkluzje-10-11-XII_JB.RG_.ANF_.JT_.pdf

Pobierz

opublikowany

17/12/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200