RPO w sprawie standardów przesłuchań przed Komisją WeryfikacyjnąWystąpienie-do-Sekretarza-Stanu-w-Ministerstwie-Sprawiedliwości-w-sprawie-standardów-przesłuchań-przed-tzw.-Komisją-Weryfikacyjną.pdf

opublikowany

29/09/2017

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichW dokumencie RPO kwestionuje rzetelność przesłuchań przed tzw. Komisją Weryfikacyjną. W składanych przez obywateli skargach pojawiają się liczne zastrzeżenia braku bezstronności członków Komisji: w publicznym przesądzaniu o fakcie naruszenia prawa przez uczestników postępowania jeszcze przed jego zakończeniem, przypisywaniu uczestnikom postępowania winy i zamiaru celowego działania na szkodę interesu publicznego i osób prywatnych, publicznym składaniu oświadczeń sugerujących […]W dokumencie RPO kwestionuje rzetelność przesłuchań przed tzw. Komisją Weryfikacyjną. W składanych przez obywateli skargach pojawiają się liczne zastrzeżenia braku bezstronności członków Komisji:

  • w publicznym przesądzaniu o fakcie naruszenia prawa przez uczestników postępowania jeszcze przed jego zakończeniem,
  • przypisywaniu uczestnikom postępowania winy i zamiaru celowego działania na szkodę interesu publicznego i osób prywatnych,
  • publicznym składaniu oświadczeń sugerujących bezcelowość składania środków odwoławczych od orzeczeń (decyzji, postanowień) Komisji ze względu na znikome szanse zmiany stanowiska przez Komisję.

Dokument dotyczy także m.in. niejasności kryteriów stosowanych przez Komisję lub okresu, z którego pochodzą badane decyzje.

 


plik

Wystąpienie-do-Sekretarza-Stanu-w-Ministerstwie-Sprawiedliwości-w-sprawie-standardów-przesłuchań-przed-tzw.-Komisją-Weryfikacyjną.pdf

Pobierz

opublikowany

29/09/2017


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200