Pełna treść postanowienia TSUE w sprawie C 204/21 zawieszającego stosowanie przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do Izby Dyscyplinarnej Sądu NajwyższegoPL-ORD-C-0204-2021R.pdf

opublikowany

14/07/2021

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Inne14 lipca 2021r. , w sprawie I C 204/21 Komisja Europejska przeciwko Polsce, Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rosario Silva de Lapuerta – wydała postanowienie dot. środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa […]14 lipca 2021r. , w sprawie I C 204/21 Komisja Europejska przeciwko Polsce, Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rosario Silva de Lapuerta – wydała postanowienie dot. środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa unijnego statutu sędziów i sądów, z zastrzeżeniem wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy Sądzie Najwyższym – zawieszając działanie w/w przepisów do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


plik

PL-ORD-C-0204-2021R.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200