Wyrok sądu apelacyjnego ws. Igora Tulei z dnia 24.02.2021



2021-02-24-II-Akz-1394-20.pdf

opublikowany

24/02/2021

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sądy powszechne



Sygnatura akt: II AKz 1394/20



POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodnicząca: Sędzia SA – Marzanna A. Piekarska-Drążek (spr.)
Sędzia SA – Dorota Tyrała
Sędzia SA – Przemysław Filipkowski

po rozpoznaniu w sprawie […] i innych oskarżonych z art. 286 § 1 k.k. i inne zażalenia wniesionego przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r., sygn. VIII K I 05/17 w przedmiocie zawieszenia postępowania karnego na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.

 

p o s t a n a w i a:

 

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.


plik

2021-02-24-II-Akz-1394-20.pdf

Pobierz

opublikowany

24/02/2021


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sądy powszechne



Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200