List czterech europejskich stowarzyszeń (AEAJ, MEDEL, EAJ, Sędziowie dla Sędziów) do Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu EuropejskiegoList-czterech-europejskich-stowarzyszen-AEAJ-MEDEL-EAJ-Sedziowie-dla-Sedziow.pdf

opublikowany

20/07/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneCztery europejskie stowarzyszenia sędziów i prokuratorów z dużym niepokojem obserwują reakcję polskich władz na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 2021 r. (sprawa C-791/19) oraz z 14 lipca 2021 r. w toczącej się sprawa C-204/21 dot. tzw. „ustawy kagańcowej”.Cztery europejskie stowarzyszenia sędziów i prokuratorów z dużym niepokojem obserwują reakcję polskich władz na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 2021 r. (sprawa C-791/19) oraz z 14 lipca 2021 r. w toczącej się sprawa C-204/21 dot. tzw. „ustawy kagańcowej”.


plik

List-czterech-europejskich-stowarzyszen-AEAJ-MEDEL-EAJ-Sedziowie-dla-Sedziow.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200