Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


Zmiana składu orzekającego TK i włączenie „dublera” do rozpoznania sprawy K 31/16

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2017

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Delegacja kompetencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Karta do głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Lista obecności podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Załącznik 2 do protokołu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Załącznik 1 do protokołu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Uchwały

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Delegacja kompetencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2016

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

RPO kieruje zapytanie o opóźnienia w obsadzaniu stanowisk sędziowskich na podstawie opinii KRS. Na skutek zaniechania ministra sprawiedliwości ponad dwieście sędziowskich etatów orzeczniczych pozostaje nieobsadzonych, co prowadzi do przewlekłości postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Since 2015, Poland has been going through a constitutional crisis related to the functioning of the Constitutional Tribunal. The crisis poses a serious threat to the rule of law, democracy and human rights protection.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W Polsce od 2015 r. trwa kryzys konstytucyjny związany z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys ten stwarza poważne zagrożenie dla praworządności, demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw człowieka.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dokument zawiera analizę wielu aspektów, które mogą być uznane za niezgodne z wymogami demokratycznego państwa prawnego. Ponadto w ocenie RPO nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed TK, lecz prowadzą do dalszego paraliżu jego działania, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy