Prokuratura w pandemii, czy pandemia w prokuraturze? Raport Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super OmniaProkuratura-w-pandemii-czy-pandemia-w-prokuraturze.-Raport-2020.pdf

opublikowany

04/10/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweSzanowni Państwo,   Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia oddaje w Państwa ręce kolejny raport poświęcony polskiej prokuraturze. Stosownie do Statutu Stowarzyszenia, jednym z naszych celów jest m.in. rzetelne prezentowanie działalności prokuratury oraz przedstawianie na forum publicznym, w tym w środkach masowego przekazu, problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Wierni treści Statutu, kierując się rzetelnością i obiektywizmem, […]Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia oddaje w Państwa ręce kolejny raport poświęcony polskiej prokuraturze. Stosownie do Statutu Stowarzyszenia, jednym z naszych celów jest m.in. rzetelne prezentowanie działalności prokuratury oraz przedstawianie na forum publicznym, w tym w środkach masowego przekazu, problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Wierni treści Statutu, kierując się rzetelnością i obiektywizmem, opracowaliśmy kolejny raport, w którym przyjęta systematyka ma na celu przedstawienie rzeczywistego stanu sprawności działania prokuratury poprzez zaprezentowanie wyników statystycznych osiągniętych w czasie „dobrej zmiany” w prokuraturze, jak i ugruntowanego mechanizmu zmian kadrowych i przyznawania benefitów.

 

Ważnym zagadnieniem omówionym w niniejszym raporcie są sprawy dotyczące przestępczości VAT-owskiej, która miała być przedmiotem ogromnego zaangażowania zunifikowanej prokuratury. Jak się okazało, zgromadzenie pełnych danych w tym zakresie jest niemożliwe, a Prokuratura Krajowa nie jest w stanie przedstawić źródeł danych, prezentowanych na oficjalnych konferencjach prasowych, czy w komunikatach kierownictwa prokuratury. Istotną część raportu stanowią kwestie budżetowe, które pokazują charakter i skalę wydatków w prokuraturze. Jest to istotne, bowiem prokuratura jako organ państwa dysponuje środkami publicznymi i zobowiązana jest do ich gospodarnego wydatkowania. Tymczasem bardzo poważne wątpliwości budzi nie tylko kwestia zakupu nowej siedziby dla Prokuratury Krajowej, której cena owiana jest tajemnicą, ale również rosnące wydatki na jej remont, jak również na krajowe podróże służbowe prokuratorów. W dobie zagrożenia koronawirusem nie sposób było pominąć zagadnienia dotyczącego przygotowania prokuratury do zabezpieczenia pracowników i wdrożenia procedur, które winny dawać gwarancję bezpieczeństwa wszystkim, którzy z działalnością tej instytucji się stykają.

 

Przygotowując raport Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia korzystało z materiałów dostępnych na stronie Prokuratury Krajowej, sprawozdań i komunikatów. Nieocenionym źródłem informacji były dane pozyskane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, choć wskazać należy, że ich zebranie było utrudnione, z uwagi na postawę kierownictwa Prokuratury Krajowej i niektórych kierowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, którzy odmawiają dostępu do informacji publicznej, często nadużywając obowiązujących regulacji prawnych. Przypomnieć należy, że prawo do informacji publicznej ma charakter fundamentalny w demokratycznych państwa prawa i zyskało ochronę zarówno prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności władzy publicznej stanowi jedną z zasadniczych wartości działania organów państwa demokratycznego. Trzeci raport Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia pokazuje obraz polskiej prokuratury znacząco różniący się od kreowanego w wystąpieniach medialnych kierownictwa prokuratury, komunikatach i oświadczeniach publikowanych na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Polecamy jego uważną lekturę, zapoznanie się z danymi i sformułowanie na tej podstawie także własnych wniosków i ocen.

 

Z wyrazami szacunku Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia


plik

Prokuratura-w-pandemii-czy-pandemia-w-prokuraturze.-Raport-2020.pdf

Pobierz

opublikowany

04/10/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200